a) YDS SINAVA GİRİŞ VE KİMLİK BELGESİ: Bu belge sınava girecek her aday için bilgisayarca doldurulacak ve üzerinde adayın bilgisayarca basılmış fotoğrafı bulunacaktır. Belgenin üzerinde sınava gireceğiniz merkez, bina ve salon yazılı olacaktır. Bu belge sınava girerken tanınmanızı sağlayacağından yırtılmamış, üstündeki bilgiler okunaklı ve net bir görünümde olmalıdır. Bu nedenle belgenizin yıpranmaması için gerekli özeni gösteriniz.
YDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi olmayan veya bu belgenin fotokopyası veya faks metni ile gelen adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

b) FOTO?RAFLI VE ONAYLI ÖZEL KİMLİK BELGESİ: Sınava girebilmeniz için YDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinden başka, kimliğinizi açıkça gösteren fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesi daha gerekmektedir.
Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaport özel kimlik belgesi olarak kabul edilecek belgelerdir. Fotoğrafın üzerinde soğuk damga bulunan ve resmi bir kuruluştan alınan kimlik belgeleri de kabul edilebilir. Resmi bir kuruluştan alınmış olsa bile üzerinde soğuk damga bulunmayan kimlik belgeleri kabul edilmez. Kimlik belgesi üzerindeki fotoğrafınız eski yıllara ait ise bu kimlik belgesinin de geçerli olmayacağını göz önünde tutunuz. Nüfus cüzdanınızda fotoğraf yok ise, nüfus memurluğuna başvurarak nüfus cüzdanınıza yeni çekilmiş bir fotoğrafınızın yapıştırılıp onaylanmasını sağlayabilirsiniz. Daha önceki yıllarda sınavlara başvuran adaylara Merkezimizce verilmiş kimlik kartları, özel kimlik belgesi olarak kullanılamaz.

c) BİR FOTO?RAF: Sınavda salon görevlileri, YDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizdeki fotoğrafınızın sizi tanımada zorluk çıkardığı kanısına varabilirler. Bu durumda sınav görevlileri sizden, sizi kolaylıkla tanıtabilecek bir fotoğraf isteyebilirler. Bu amaçla, her adayın yanında kendini açık bir şekilde tanıtan bir fotoğraf bulundurması gereklidir. Her aday bu fotoğrafın arkasına mutlaka T.C.Kimlik Numarasını, adını ve soyadını yazmalıdır.

YDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinin aslı ile özel kimlik belgesinden oluşan iki belgeyi eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, ileri süreceği neden ne olursa olsun, YDS'ye alınmayacaktır. Bir aday YDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinin aslı olmadığı halde sınav merkezi yöneticilerinin, bina ve salon sorumlularının veya ÖSYM temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda veya "sorunlular" ve benzeri ad taşıyan bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Başkanlığınca geçersiz sayılacaktır.

YDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, Merkezimiz kayıtlarında bulunan adresinize Mayıs ayı içinde gönderilecektir. Postalama işleminin başlama ve bitiş tarihleri Merkezimizce ayrıca duyurulacaktır.

Adaylar cep telefonu ile sınav binasına alınmayacaklarından sınava cep telefonu ile gelmemeleri gerekir.

Sınava girerken, yukarıda sözü edilen belgelerin yanı sıra şu gereçleri de yanınızda bulundurmanız gerekir:


en az iki adet koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşunkalem, yumuşak, leke bırakmayan, kaliteli bir silgi ve kalemtıraş.