Öğrenci Seçme Sınavından bir hafta sonra Pazar günü yapılacak olan YDS sabah saat 09.30'da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve 150 dakika sürecektir. Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların en geç saat 09.00'da sınava girecekleri salonun kapısında hazır bulunmaları zorunludur. Adayların oturacakları yerleri saptamak, gerekirse sınav sırasında bir adayın yerini değiştirmek yetkisi salon başkanına aittir. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlatacak ve test sorularını cevaplamak için kullanılacak cevap kâğıtlarını dağıttıracaktır. Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra soru kitapçıkları da dağıtılarak sınav başlatılacaktır. Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaklardır. Sınav başladıktan sonra adayların ilk 75 dakika içinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır.
 

Adayların sınava,

çağrı cihazı, telsiz, cep telefonu vb. haberleşme araçlarıyla, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, silah ve benzeri teçhizatla,  müsvedde kağıdı, defter, kitap, sözlük, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla gelmeleri; sınav süresince adayların, konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri, salondaki görevlilere soru sormaları, birbirlerine kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri, başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri ve sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları

yasaktır. Bu yasaklara uymadığı herhangi bir yolla saptanan adayların sınavları iptal edilecektir.

 

Başları açık olmayan veya kılık kıyafetleri yürürlükteki mevzuata uygun bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Gerekli görüldüğünde bu gibi adaylar, binadaki emniyet görevlilerine teslim edilecektir. Ancak, sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse, başını örten veya kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu gibilerin kimlikleri ve kusurları sınav tutanağına açıkça yazılacak bu adayların sınav evrakı Merkezimizce geçersiz sayılacak ve kendilerine ÖSS Sınav Sonuç Belgesi gönderilmeyecektir.