Merkezimizde her salona ait sınav evrakı paketi, görevli ekipler tarafından tek tek açılır, içinden çıkan bütün belgeler tek tek sayılır ve eksiklikler bir tutanakla tespit edilir. YDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, cevap kâğıdı veya soru kitapçığı eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır. Ayrıca, bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için,


kopya alma veya verme girişiminde bulunmaması, cevap kâğıdına T.C.Kimlik Numarasını doğru olarak kodlaması, kullandığı soru kitapçığının türünü cevap kâğıdına doğru olarak işaretlemesi, cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kâğıdına işaretlemiş olması, soru kitapçığı, cevap kâğıdı, YDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile varsa diğer belgeleri eksiksiz olarak salon görevlilerine teslim etmesi,  diğer sınav kurallarına uyması zorunludur.


Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu halde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları halde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları Merkezimizce geçersiz sayılacaktır.