Sınava gireceğiniz merkez, bina ve salon adı size gönderilecek olan YDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde yazılı olacaktır. Her sınav salonuna ayrı bir numara verilmiştir. YDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde salon numarası ve salon içindeki sıra numarası da belirtilmiştir. Sınavdan önceki birkaç gün içinde sınava gireceğiniz binayı gidip görmeniz yararınıza olacaktır. Hiçbir aday, YDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.