“Aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz.”

 Cladue Bernard

Hedeflerin varlığı, düşüncelerin netleşmesini karar­ların belirgin hale gelmesini sağlar. Hedeflerinizi be­lirsizlikten kurtarıp, onları kesinleştirin. Kesinleşmiş hedefler gücü bir noktaya toplar. Hedeflerin belirsiz oluşu düşüncelerin bulanıklaşmasına, kararsızlığın   or­taya çıkmasına neden olur. Kararsızlık anını yaşayan kişilerin davranışlarındaki tutarlılık ortadan kalkar. Düzensizlik baş göstermeye başlar. Çünkü onlar ne­rede, ne zaman, ne yapacaklarını bilemezler.

Birey hedefini netleştirirse zihin net ve belirgin he­defi gerçekleştirmek için daha güçlü bir şekilde çalışır. “Ben başarılı insan olacağım” yerine “Ben her gün beş saat ders çalışarak başarılı olacağım.” “Ben üniversite sınavını kazanacağım.” yerine “Ben sınavda … puan alarak Bilkent üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde okuyacağım.” deyin. Böylece hedeflerinizi netleştirmiş olursunuz. Beyin net bir hedefe daha kolay odaklanır. Odaklanan hedefe ulaşmak için size çözüm yolları sunar.

Hedeflerin belirginliği düşünce taşlarını yerli yerine oturtur. Bu belirginlik, düşünce ve davranışların hedefe göre yapılmasını sağlar. Artık bireyi hedeften ne esen rüzgâr, ne vuran dalga, ne de diğer etkenler alıkoyar. Hedeflerin net ve belirgin olması kişinin hayat amacının sağlamlığını artırır. Hayat gayesindeki sağlamlık bireyi davranışlarda tutarlılığa, hedefi gerçekleştirmek için kararlı bir şekilde çalışmaya sevk eder.

Frederick Smith 1944 yılında Mississipi’de doğ­muştur. Erken yaşta babasını kaybetmiş, kendisi de küçük yaşta bir kemik hastalığına yakalanmıştır. Yale Üniversitesine girdiğinde, öğren-cilerden ilerde ne yap­mak istedikleri konusunda bir ödev hazırlamaları isten­mişti. Frederick, Amerika’yı kapsayan bir dağıtım ağı kurmayı tasarladığını yazdı.

Bu ödevi gören profesörü, onun kâğıdına bakınca kafasını sallayarak, “Olanaksız bir şey düşünüyorsun.” dedi ve kırık not verdi. Frederick, Yale’den mezun ol­duktan sonra Vietnam’da çarpışan Amerikan birlikleri arasında uçakla iki yüzden fazla sefer yaptı. Sonra 1970 yılında iş hayatına atıldı ve işin uzmanlarına Yale Üniversitesinde öğrenciyken sınav kâğıdına yazmış ol­duğu hayalinden bahsetti. Nitekim onun fikrini beğen­diler ve hemen uygulamaya koydular.

Uçak ve kamyonları satın almak için çok para harcandı. Bu işte çalışan personelin ücreti de yüklü bir meblağ tutuyordu. Fakat Fred, olumlu düşünen, daima “Ben yapabilirim!” diyen bir insan olarak, birçok kişiyi bu işe para yatırmaya ikna etmişti.

Fakat 1973’de, ilk uçak sefere çıktığı zaman, Yale üniversitesinde kendisine bu işin yürümeyeceğini söy­leyen profesörün söyledikleri gerçekleşti. Bu iş için 25 uçak alınmasına rağmen, ilk seferde ancak on sekiz paket gelmiş, ayrıca bütün dünyayı sarsan o ünlü petrol krizi patlak vermiş ve taşıma ücretleri çok yükselmişti. İşler o kadar kötü gidiyordu ki, şirket uçaklara yakıt alacak parayı bulamıyor, pilotlar uçaklarına kendi kişisel kredi kartlarıyla yakıt alıyorlardı.

 Bugün şirketin malvarlığı 8 milyar dolara ulaşmış bulunuyor. Şirkette seksen beş bin den fazla elaman çalışırken, yılda taşıdığı paket sayısı bir buçuk milyona ulaşmış durumda. Bu paketler dünyanın her tarafındaki değişik ülkelere büyük bir düzenle taşınmaktadır.

Frederick Smith hayatının amacını üniversitede okur­ken netleştirmişti. Ne petrol fiyatlarının artması ne de yeterince müşteri bulamaması onu hedefinden alıkoya­madı. O taşları yerli yerine oturtmuştu. Esen rüzgâr, vuran dalga sadece hedefine olan bağlılığını artırırdı.