Adaylar, sınav salonuna ellerindeki YDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgeleri kontrol edilerek alınacaklar ve sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır. Adayların kendi isteklerine göre, gelişigüzel oturmaları yasaktır. Yerine oturan aday YDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile fotoğraflı özel kimlik belgesini sırasının üzerine koyacaktır. YDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi olmayan veya bu belgenin fotokopyası veya faks metni ile gelen adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır. Salondaki görevliler ilk iş olarak YDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgeleri ile adayların tek tek kimlik kontrollerini yapacaklar ve YDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgelerini toplayacaklardır. Bir adayın yerine başkasını sınava sokmasını önlemek için kimlik kontrollerine büyük önem verilecektir. Bu nedenle, sınav sırasında ayrıca, Merkezimizi temsil edecek özel görevliler sınav salonlarını dolaşacaklar; gerekli gördükleri takdirde kimlik kontrollerini yeniden yapacaklar ve gereken bütün önlemleri alacaklardır. Başkasının yerine sınava girmeye kalkışanların, genellikle yükseköğretimde öğrenci oldukları bilinmektedir. Bu gibi sahteciler saptandığında, durum adli makamlara bildirileceği gibi, ilgili yükseköğretim kurumlarına da yazılacaktır.

Sınavın bitiminde her adayın kullandığı soru kitapçığı ile cevap kâğıdı salondaki görevliler tarafından toplanacaktır. Böylece sınava başlarken YDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, sınavın bitiminde ise soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olmak üzere üç belgenin noksansız olarak görevlilere teslim edilmiş olması gerekmektedir. Özellikle büyük salonlarda görevliler bir adaya ait soru kitapçığı ve cevap kâğıdından herhangi birini almayı unutabilir. Böyle bir durumda ilgili aday, derhal gerekli uyarıda bulunarak yukarıda sayılan belgelerinin eksiksiz teslim alınmasını sağlamalıdır. Adaylar isterlerse, salon görevlilerinin cevap kâğıtlarını poşetlerine koymalarını ve yapıştırmalarını izleyebilirler.

Her salonda toplanan sınav evrakı paketlenerek hemen Sınav Sorumlusuna teslim edilir.Bina Sınav Sorumlusu salonlardan gelen sınav paketlerini ait oldukları özel kutulara koyarak derhal ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticisine teslim eder.ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinde toplanan sınav kutuları, görevli kuryeler tarafından teslim alınarak özel araçlarla Merkezimize getirilir.