YDS'ye giren adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları ve aldıkları puanlar bilgiişlem yöntemleriyle incelenecektir. Bu incelemelerden elde edilen bulgular ÖSYM tarafından değerlendirilecek, ikili veya toplu kopya çekildiği sonucuna varılan durumlarda, kopya eylemine karıştığı belirlenen adayların cevaplarının bir kısmı ya da tümü iptal edilecektir. Bu incelemede ayrıca, istatistiksel yöntemler kullanılarak, alınan test puanlarının geçerliği de araştırılacak ve geçerli bulunmayan puanlar ÖSYM Yürütme Kurulunca iptal edilecektir. Bu nedenle, adayların, kopya çekme girişiminde bulunmamaları ve kendilerinden kopya çekilmesini engellemek için cevap kâğıtlarını başkalarının görmeyeceği şekilde kullanmaları gerekir.