YDS'de uygulanacak test, bir kitapçık halinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını soru kitapçığından ayrı olarak verilecek cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir. YDS'de kullanılacak soru kitapçığı farklı türlerde basılacaktır. Soru kitapçıklarının kapsadıkları sorular birbirinin tamamen aynı olacak ancak, soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı değişebilecektir. Bu nedenle her soru kitapçığı türünün doğru cevap anahtarı farklı olacaktır. Soru kitapçığı türü, kitapçığın kapağında ve iç sayfalarında yazılı olacaktır. Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra adaylar kitapçığın üzerinde ayrılmış olan yerlere istenen bilgileri yazacaklardır.