İlköğretim kurumlarının 6’ncı, 7’nci veya 8’inci sınıfında öğrenim gören öğrencilere, SBS’ de tablo-2’de belirtilen alanlarda testler sorulacaktır.
Test konuları; ilköğretimin 6’ncı, 7’nci veya 8’inci sınıfında her ders için o öğretim yılının programlarına bağlı kalınarak hazırlanacaktır. Testler öğretim programlarında belirtilen kazanımları öğrencinin elde etme seviyesini ölçecektir.
Öğrenci, 2 (iki) yabancı dil eğitimi zorunlu olan okullarda öğrenim görüyorsa velinin okul müdürlüğüne verdiği dilekçede talep ettiği yabancı dile ait testleri çözecektir. Okul müdürlüğü velinin bu talebini e-Okul sistemine işleyecektir.
Tablo–2
Test No
Test Adı
1
Türkçe
2
Matematik
3
Fen Bilimleri
4
Sosyal Bilimler
5
Yabancı Dil