İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Başvuru Şartları
2009-2010 eğitim-öğretim yılında örgün ilköğretim kurumlarının 6’ncı, 7’nci veya 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.
Açık İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Başvuru Şartları
2009-2010 eğitim-öğretim yılında emsalleri örgün eğitim kapsamındaki ilköğretim kurumlarına devam etmekte olan ve ilgili mevzuatında yer verilen hüküm doğrultusunda zorunlu ilköğretim yaşı içindeyken açık ilköğretim okulunda öğrenim görmelerine izin verilen öğrenci olmak.
Polis Kolejine Başvuru Şartları
2009-2010 eğitim-öğretim yılında ilköğretim kurumlarının 8’inci sınıfında öğrenim görmek ve Polis Kolejinin ilan ettiği başvuru şartlarını taşıyor olmak. (Polis Koleji başvuru şartları Polis Koleji Başvuru Kılavuzunda detaylı olarak yer almaktadır)
Yurtdışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları
2009-2010 eğitim-öğretim yılında tablo-1’de belirtilen okulların 6’ncı, 7’nci veya 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak ve e-Okul sistemine kayıtlı olmak.
Yurtdışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları
Yurt dışında öğrenim gördükleri sınıf düzeyi Türkiye’deki 6’ncı, 7’nci veya 8’inci sınıfına denk okullarda öğrenim görüyor olmak.
Yurtdışında Öğrenimlerini Sürdürdükleri İçin Geçmiş Yıllara Ait SBS’ye Katılamayan Öğrencilerin Başvuru Şartları
Öğrenimlerini yurt dışında sürdürdüğü için 6’ncı ve/veya 7’nci sınıflarda yapılan SBS’ ye katılamamış olmak ve bu yıllarda yurt dışında öğrenim gördüğünü belgelemek.