Başvurular;
  1. e- Okul sistemindeki öğrenci bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,
  2. Öğrenci sınav ücretini başka bir hesaba ya da yanlış sınav hesabına yatırmışsa,
  3. Yurtdışından başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik olması durumunda geçersiz sayılacaktır.