İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Başvuru İşlemleri

a.SBS başvuruları 08-26 Mart 2010 tarihleri arasında yapılacaktır.
b. Öğrenci bilgileri e-Okul sisteminden otomatik olarak alınacağı için doğru ve güncel olması gerekmektedir. Öğrenci bilgilerinin doğruluğundan ve güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır.
c. Öğrencinin T.C. kimlik numarasıyla bankaya sınav ücreti yatırılacaktır.
d. Sınav ücreti yatırılan öğrencinin başvurusu otomatik olarak yapılacaktır.
Süresi içinde bankaya SBS ücretini yatırmayan öğrenciler başvuru yapmamış sayılacaktır. f. PYBS başvuruları tüm öğrenciler için 22 Mart-02 Nisan 2010 tarihleri arasında yapılacaktır.
g. PYBS başvuruları e-Okul sisteminden okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda yapılacaktır.
h. PYBS’ ye başvuru yapmak isteyen öğrencilerin belgeleri okul müdürlüğü tarafından kontrol edildikten sonra elektronik ortamda onaylanacaktır. (PYBS ile ilgili açıklamalar Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Başvuru Kılavuzunda detaylı olarak yer almaktadır)
Açık İlköğretim Okulu Öğrencileri Başvuru İşlemleri
a.Açık İlköğretim Okulu öğrencilerinin başvuru işlemleri örgün ilköğretim okulu öğrencileri gibi yapılacaktır.
b. Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğü tarafından bu öğrencilerin işlemleri takip edilecektir.
Polis Koleji Başvuru İşlemleri
a. Polis Koleji başvurusu 15-26 Mart 2010 tarihleri arasında http://www.meb.gov.tr
http://oges.meb.gov.tr
ile https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinde açılacak olan başvuru ekranından öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından yapılacaktır.
b. Polis Koleji Başvuru Kılavuzunda ilan edilen şartları taşımayan öğrencilerin başvurusu
kabul edilmeyecektir.
Yurtdışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru İşlemleri
Tablo-1’de yer alan okullarda öğrenim gören öğrenciler e-Okul sistemine kayıtlı olduğu için T.C. kimlik numarasıyla Ziraat Bankası AŞ “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 10 (on)TL sınav ücretini bankaya yatırarak başvurusunu yapmış olacaktır.
Tablo - 1

Yurtdışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Okullar
Ülke Adı
Okul Adı
AZERBAYCAN
Bakü Türk İlköğretim Okulu
KIRGIZĠSTAN
Bişkek Türk İlköğretim Okulu
ÖZBEKĠSTAN
Taşkent Türk İlköğretim Okulu
TÜRKMENĠSTAN
Aşgabat Türk İlköğretim Okulu
SUUDĠ ARABĠSTAN
   Medine Uluslararası Türk Okulu
   Cidde Uluslararası Türk Okulu
   Riyad Uluslararası Türk Okulu
   Tebük Uluslararası Türk Okulu
LĠBYA
Libya Türk İlköğretim Okulu (Trablusgarp)
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĠYETĠ
   Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu
   Anafartalar Lisesi
   Çanakkale Ortaokulu
   Şehit Turgut Ortaokulu
   Bekirpaşa Lisesi

Yurtdışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru İşlemleri
b. Faks veya e -posta yoluyla gelen formlar kabul edilmeyecektir.
c.Bu     öğrenciler T.C. Ziraat Bankası AŞ Beşevler/ANKARA Şubesinin TR190001000799054952215001 nolu hesabına 10 (on)TL sınav ücretini yatıracaktır.
KKTC’de Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru İşlemleri
a.KKTC vatandaşı olan öğrenciler e-Okul sisteminde kayıtlı oldukları geçici numarayla Ziraat Bankası AŞ “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 10 (on)TL sınav ücretini bankaya yatıracaklardır.
b. KKTC vatandaşı olmayan ve burada öğrenim gören öğrenciler 4.5 nolu maddede belirtildiği şekilde başvuru yapacaklardır.
Yurtdışında Öğrenim Gördüğü İçin Geçmiş Yıllara Ait (6’ncı veya 7’nci sınıf) SBS’ ye Katılamamış Öğrencilerin Başvuru İşlemleri
a.İlköğretimin 6’ıncı, 7’nci ve 8’inci sınıflarının tamamını veya bir kısmını yurt dışında Bakanlığımıza bağlı olmayan eğitim kurumlarında gören öğrenciler, öğrenim belgesiyle başvurarak SBS’ye katılabilecektir. Bir ya da iki sınıfın SBS’sine katılmayan öğrenciler bir sonraki yılın SBS ile birlikte katılmadıkları sınıf veya sınıfların SBS’sine katılabilecektir.
b. Geçmiş yıllara ait SBS’ ye başvuru yapmak isteyen öğrenciler; http://www.meb.gov.tr ile http://oges.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanan EK-1 Formunu Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Konsolosluk Yetkililerine onaylatılacaktır.
c.Bu öğrenciler T.C. Ziraat Bankası AŞ Beşevler/ANKARA Şubesinin TR190001000799054952215001 nolu hesabına katılmak istedikleri her sınav için ayrı ayrı 10 (on)TL sınav ücretini yatıracaklardır.
d.EK-1 Formu, sınav ücreti banka dekontu, öğrenci belgesi ve bir (1) fotoğrafla (vesikalık) birlikte başvuru süresi içinde Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığı- 06500 Teknikokullar ANKARA adresine APS veya dengi posta yoluyla bu öğrenciler gönderecektir.
e.Faks veya e -posta yoluyla gelen formlar kabul edilmeyecektir.
2828 ve 5395 Sayılı Kanunlar Kapsamına Giren Öğrencilerin Başvuru İşlemleri
a.2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk
Koruma Kanunu kapsamına giren öğrencilerden sınav ücreti alınmaz.
b. 2828 ve 5395 sayılı Kanunlar kapsamına giren öğrencilerin durumu okul müdürlüğü tarafından e-Okul sistemine işlenecek ve takip edilecektir.