Bu kılavuzda 2010 yılı Seviye Belirleme Sınavıyla (SBS) ilgili usul ve esaslar yer almaktadır.

SBS, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen bazı ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise Lefkoşa, Trablusgarp, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşgabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek’te yapılacaktır.
SBS tüm sınav yerlerinde Türkiye saatiyle saat 10.00’da, merkezi sistemle, aynı anda başlatılacaktır.
SBS başvuruları (6’ncı, 7’nci veya 8’inci sınıflar) 08-26 Mart 2010 tarihleri arasında yapılacaktır. PYBS başvurusu yapacak 6’ncı, 7’nci veya 8’inci sınıf öğrencileri ise 22 Mart- 02 Nisan 2010 tarihleri arasında 5’inci, 9’uncu,10’uncu ve 11’inci sınıflarla beraber başvuru yapacaktır
SBS ve PYBS ile ilgili tüm iş ve işlemler e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. Öğrencinin herhangi bir hata ya da zorlukla karşılaşmaması için e-Okul sisteminde kayıtlı ve bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.