a. e-Okul sistemi MEM İşlemleri bölümünde yer alan raporlama modülünden okul müdürlüklerince yapılan başvuruları izlemek.
b. Başvuru süresi içinde okulların işlemlerini doğru ve düzenli devam ettirebilmesi için gerekli tedbirleri almak.
c. Başvuru süresi içinde SBS ile ilgili gerekli açıklamaları öğrenci ve velilere yapmayan okul müdürlüklerini uyarmak.
d. Sınava girecek özürlü öğrencilerin Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde sınav hizmeti ile ilgili ihtiyaçlarını MEBBİS-RAM Modülünde öncelikli işlem görmesini sağlamak.
e. Sınav günü bu kılavuzun 9.maddesinde açıklanan özürlü öğrenciler için gerekli tedbirleri alarak, oluşabilecek sorunları yerinde ve kılavuz hükümleri doğrultusunda çözmek.