a.       Rehber öğretmen gelen olarak insanlara karşı saygı ve değer verici tutuma sahip olmalıdır.

b.       Rehber öğretmen yardımsever ve yardım yapmaya istekli olmalıdır.

c.       Rehber öğretmen özverili olmalıdır.

d.       Rehber öğretmen, öğretmen öğrenci ve velilerle işbirliği ve bağdaşım  içinde      olmalıdır.

e.       Rehber öğretmen maskesiz, saydam (İçi dışı bir) olmalıdır.

f.        Rehber öğretmen insanları karşı ön yargısız olmalıdır.

g.       Rehber öğretmen şartsız kabul, olumlu ilgi, saygı ve kabul edici olmalıdır.

h.       Rehber öğretmen EMPATİK anlayışa sahip olmalı, olay ve sorunlara danışanın bakış açısıyla bakabilmelidir.

i.         Rehber öğretmen içtenlikli olmalıdır.

j.        Rehber öğretmen güvenilir ve dürüst olmalıdır.

k.       Demokratik tutum, hak ve eşitlik anlayışına sahip olmalıdır.

l.         Gelişmeye açık, araştırıcı, bilimsel, dinamik olmalı, mesleki gelişime katkıda bulunmalıdır.

m.     Rehber öğretmen kendine güvenli ve kendine değer verici olmalıdır.

n.       Bütünleştirici, uzlaştırıcı, yapıcı ve yaratıcı,  problem çözme bilgi ve becerisine sahip olmalıdır.