Bireyin kendini tanıması, problemlerini çözebilecek duruma gelmesi, gerçekçi kararlar alması, yeteneklerini geliştirmesi, çevresiyle uyum içinde olması ve kendini gerçekleştirmesi için o alanda eğitim görmüş uzman kişilerce yapılan psikolojik yardım olarak tanımlanan "Rehberlik Çalışmaları" Büyük Kolej Lise kısmında deneyimli 2 rehberlik uzmanı (psikolojik danışman) tarafından yürütülmektedir.

Ortaokul ve lise ergenlik döneminin içinde yer aldığı önemli bir dönemi kapsadığından bu durum, rehberlik çalışmalarına yön vermekte ve kendi kararlarını verebilen, kendine güvenen, uyumlu bireylerin yetişmesini amaç olarak belirlemektedir.

Bu yaş grubuna göre rehberlik servisine gelen konuların başlıcaları şu şekilde sıralanabilir:

·         Arkadaş ilişkileri

·         Aile ile olan ilişkiler

·         Kendini tanıma

·         Kendini rahat ifade edebilme

·         Sınav kaygısı

·         Ders çalışma yöntemleri

·         Karar verme becerileri

Okul yıllık rehberlik ve psikolojik danışma programından, paylarına düşeni yerine getirmeleri, rehberlik saatlerini verimli bir biçimde değerlendirmeleri için sınıf rehber öğretmenlerine yardımcı olmaktadır.

Öğretim programını, okulla ilgili yasa ve yönetmelikleri, bunlarla ilgili yasa ve yönetmelikleri, bunlarla ilgili değişiklikleri, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini disiplin kurulunu ve gereksinim duyulan öbür konuları açıklayan broşürler hazırlamakta, bunların öğretmenlere, öğrencilere ve velilere ulaştırılmasını sağlar. Velilere aynı zamanda öğrencilerin gelişmelerine, yetenek ilgi ve başarılarına ilişkin bilgiler vermektedir.

Eğitici çalışmaları programlamada görevli öğretmenlere yardımcı olmaktadır.

Okulda türlü programlara ve eğitsel çalışmalara yerleşmiş olan öğrencilerin gelişim ve uyum sorunlarını çözmelerine yardım etmektedir.

Psikolojik danışma yardımı alan öğrencileri izler, gelişim ve uyum durumlarını değerlendirmektedir.

Gerektiğinde okul-aile birliği toplantılarına katılarak, velilere rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili açıklamalarda bulunmaktadır.

Okulda rehberlik ve psikolojik danışma ile ilgili kayıtları tutar. Yazıları yanıtlar ve istenen raporları hazırlamaktadır.

Okulda bulunan psikolojik ölçme araçlarının ve öğrencilerle ilgili olarak toplanan kişisel bilgilerin gizliliğini korumaktadır.

Öğrencinin daha iyi tanınmasında ve karşılaştıkları güçlüklerin belirlenmesinde kişilik-ilgi-tutum envanterlerinden yararlanılmaktadır Envanterlerin uygulanmasında ve değerlendirilmesinde öğretmenlerle kurduğumuz diyaloglar önemli olmaktadır.

Rehberlik servisinde, görüşülen her öğrenci için öğrenci dosyaları dışında "Görüşme Formu" oluşturulmuştur. Bu sayede, öğrencide gözlenen değişiklikler daha iyi bir şekilde takip edilmektedir.

Başarıya giden yolun düzenli ve tertipli çalışmadan geçtiğini ve her öğrencinin sahip olduğu kapasitelerinin birbirlerinden farklı olduğunu bilen rehberlik servisi, öğrencilere ders çalışma programları hazırlamalarında yardımcı olur.

Öğrenci başarısının takip edilmesinde ve öğretmen- rehberlik uzmanının işbirliği içinde görüşülmesi gereken öğrencilerin velileri ile görüşmeler yapılmaktadır.

Öğrencinin hayatında önemli bir karar olan alan ve meslek seçiminin belirlenmesi rehberlik uzmanlarının yardımlarıyla yapılmaktadır. Üniversite tanıtım broşürleri ve katalogları ve meslek seçimine paralel olarak çeşitli üniversitelere geziler düzenleyerek ilerde okuyacakları okulları daha yakından tanıma olanağı bulmaktadır. Ayrıca üniversitelerin kendilerini tanıtabilmeleri için çeşitli toplantılar düzenlemektedir.