a)      Rehberlik hizmetlerini yürüten uzmanların sürekli olarak verdikleri hizmetin kalitesini yükseltmeye çalışması, bunun için mesleki hazırlığın sürekli olarak yenilemeye ve geliştirmeye çaba göstermesi gereklidir.

b)      Rehber öğretmelerin, bu hizmetlerin toplumda benimsenmesi, yaygınlaşması ve böylece bir meslek olarak gelişmesi için bu  hizmetlerin çevrede tanıtılmasına, bu hizmetlerle ilgili olumlu kamuoyu gelişmesi için bu hizmetlerin çevrede tanıtılmasına, bu hizmetlerle ilgili olumlu kamuoyu gelişmesine çaba göstermelidirler.

c)       Rehber öğretmenler kendi meslektaşlarından her zaman ahlaki kurallara uygun davranışlarını düzeltmek, bu konuda çaba göstermek her danışmanın görevidir.

d)      Rehberler kendi çalışmaları hakkında gerektiğinde diğer arkadaşlarına, üst yöneticilere yada kamuoyuna bilgi verirken, verilen bilginin doğru ve duruma uygun olmasına dikkat etmelidirler.

e)      Rehber öğretmenler, öğrenciler hakkında edindikleri bilgileri (özel) gizli tutmak zorundadırlar. Ancak bu bilgilerin bazıları gerektiğinde araştırma ve mesleki yetişme amacıyla kullanabilirler. Bu durumda bile öğrencilerin kimlikleri saklı tutulmalıdır. Bilgiler tehdit, baskı aşağılayıcı  olarak kullanılmasına müsaade etmemelidirler.

f)        Rehber öğretmenler öğrenciye ehliyetini aşan konularda yardım yapamadıkları zaman başka kişi ve kurumlara yönlendirmeye yardımcı olmalıdırlar.

g)      Rehberler ilgili çalışmalarının ehliyetini aşan konulardan kaçınmalıdırlar.

h)      Rehberler öğrencilere çeşitli psikolojik ölçme araçları uygulayıp sonuçlarını yorumlarken, kendi mesleki yeterlilik ve ehliyetini aşan konulardan kaçınmalıdırlar.

i)        Rehber öğretmenler öğrencilere yardımcı olurlarken, onların sahip olduğu bütün seçme, karar verme haklarına saygılı olmak ve bu hakların devamını sağlamak zorundadırlar. Ayrıca öğrencilerin tercih ve kararlarını uygun görme veya görmeme yetki ve sorumluluğuna sahip olmadığını bilmelidirler.

j)        Rehberlikte öğrencilerle olan ilişkiler karşılıklı saygı, güven, samimiyet ve gönüllülük esasına dayanmalıdır.

k)      Rehberlikte psikolojik yardım alan kişi ne kadar problemli olursa olsun hasta değil, normal bir insan olarak ele alınmalı, saygı ve anlayışlı karşılanmalıdır.

l)        Rehberlik hizmetleri bir anda olup biten hizmet olmayıp, sürekli demokratik ortam içinde ve insancıl bir anlayışla sunulmalıdır.