Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde 5'li not düzeni kullanılır.

Derecesi

Not

Puan

Pekiyi

5

85 - 100

İyi

4

70 - 84

Orta

3

55 - 69

Geçer

2

45 - 54

Geçmez

1

25 - 44

Etkisiz

0

 0 - 24

Not: Puanların aritmetik ortalaması alınırken, yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir. Yarımdan küçük kesirler dikkate alınmaz.

Yıl Sonu Başarısı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Bir dersin yıl sonu notu:

§          Birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalamasıdır

§          Hiç dönem notu yoksa yetiştirme programında alınan nottur.

§          Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları sonunda sınava girilen ders/derslerin en son belirlenmiş yıl sonu notu ile sınavda alınan notun aritmetik ortalamasıdır.

§          Başka bir okuldan nakil olarak gelen öğrencilerin önceki okulunda aldığı dersler ile yeni okulundaki dersler farklı olduğunda, bir dönem notu alınabilecek kadar süre bulunması durumunda yeni dersten alınan ikinci dönem notudur. Yeterli süre bulunmaması durumunda ise önceki okulda alınan dersin puanlarına göre belirlenen dönem notudur.

§          Özre dayalı bir sebeple bir dersten yalnız bir dönem notu almış olan öğrencinin bu notu, yıl sonu notu sayılır.

Herhangi Bir Dersten Başarılı Sayılmanın Koşulları Nelerdir?

§          Ders yılı sonunda ikinci dönem notunun en az "Geçer"; ancak, birinci dönem notu "Etkisiz" ise, ikinci dönem notu en az "orta",

§          Yalnız bir dönem notu aldığı derste, dönem notunun en az "Geçer" olması gerekir.