Başarılı Sayılamayacak Dersler Nelerdir?

Öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile okulların programlarında her sınıfta belirtilen derslerden başarılı olmadıkça, yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılmazlar ve başarmadıkça mezun olamazlar. 

Doğrudan Sınıf Geçmenin Esasları Nelerdir?

A. Üç yıllık liselerin dokuzuncu sınıfları ile dört yıllık genel lise türü okulların dokuzuncu ve onuncu sınıflarında öğrenim görüp;

1. Tüm derslerden başarılı olan öğrenciler doğrudan sınıf geçerler.

2. Yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak derslerden başarılı olup, bazı derslerden başarısızlığı olan öğrencilerin yıl sonu başarı ortalaması; aşağıdaki ortalamalarda olması durumunda;

Genel liseler, her türdeki Mesleki ve Teknik Lise’lerde en az 2.50 olan öğrenciler, doğrudan sınıf geçerler.

Anadolu Liseleri, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri ve Yabancı Dil Ağırlıklı Liselerde en az 3.00 olan öğrenciler, doğrudan sınıf geçerler.

Fen Liselerinde Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile fen ve matematik grubu derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 3.50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçerler.


B. Diğer sınıflarda:

1. Tüm derslerden başarılı olan öğrenciler doğrudan sınıf geçerler.

2. Yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak derslerden başarılı olup; 


a. Sadece alan dışı derslerden başarısızlığı olan öğrencilerin yıl sonu başarı ortalaması aşağıdaki gibi olması durumunda doğrudan sınıf geçerler.

Genel liseler, her türdeki Mesleki ve Teknik Liselerde yıl sonu başarı ortalaması en az 2.50, olan öğrenciler doğrudan sınıf geçerler

Anadolu Liseleri, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri ve Yabancı Dil Ağırlıklı Liselerde yıl sonu başarı ortalaması en az 3.00, olan öğrenciler doğrudan sınıf geçerler.

Fen Liselerinde Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile fen ve matematik grubu derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 3.50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçerler.

b. Sadece alan derslerinden başarısızlığı bulunan öğrencilerden, alan derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması; aşağıdaki gibi olması durumunda doğrudan sınıf geçerler.

Genel Liseler ile her türdeki Mesleki ve Teknik Liselerde alan derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 3.00 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçerler.

Anadolu Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri ve Yabancı Dil Ağırlıklı Liselerde alan derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması, en az 3.00 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçerler.

Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde alan derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 3.50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçerler.

Fen liselerinde Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile fen ve matematik grubu derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 3.50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçerler.

c. Hem alan içi hem alan dışı derslerden başarısızlığı olan öğrencilerin ortalamaları aşağıdaki gibi olması durumunda doğrudan sınıf geçerler.

Genel liseler, her türdeki Mesleki ve Teknik Liselerde alan derslerinin yıl sonu ağırlıklı ortalaması en az 3.00, yıl sonu başarı ortalaması en az 2.50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçerler.

Anadolu Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri ve Yabancı Dil Ağırlıklı Liselerde alan derslerinin ağırlıklı ortalaması ve yıl sonu başarı ortalaması en az 3.00 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçerler.

Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde yıl sonu başarı ortalamasının en az 3.00, alan derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 3.50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçerler.

Fen Liselerinde Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile fen ve matematik grubu derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 3.50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçerler.

Ortalama Yükseltme Sınavı Nedir?

Yıl sonu başarı ortalamasına bakılmaksızın her öğrenci ders yılı sonunda istediği en fazla üç dersten ortalama yükseltme sınavına girebilir.

Son sınıflarda öğrenim görüp mezun olamayan öğrenciler, yeni ders yılı başlamadan önce ikinci bir ortalama yükseltme sınavına alınırlar. Bu sınavlar sonunda da mezun olamayan son sınıf öğrencileri, bundan sonra ortalama yükseltme sınavına alınmazlar.

Ortalama yükseltme sınavına girecek öğrencilerin sınavına gireceği ders/dersler; öğrenci, veli, sınıf öğretmeninin katılımıyla belirlenir ve yazılı olarak okul yönetimine bildirilir.

Ortalama Yükseltme Sınavı İle Sınıf Geçme Nasıl Olur?

Ortalama yükseltme sınavı sonunda;

Başarısız olduğu derslerin her birinden en az “Geçer” not (2.00 ve daha yukarı) alan öğrenciler, doğrudan sınıf geçerler.

Ders yılı sonunda, doğrudan sınıf geçmeyi sağlayacak notları ortalama yükseltme sınavında alan öğrenciler doğrudan sınıfı geçerler.

Sınıf Tekrar Etmenin Esasları Nelerdir?

Ortalama yükseltme sınavı sonunda sınıf geçemeyen 9. sınıf öğrencileri sınıf tekrar ederler.

Bütün sınıflarda devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan öğrenciler sınıf tekrar ederler.

Sınıf tekrarı ortaöğretim süresince bir defa yapılır.