Öğrencilerin yönelecekleri alanın özelliklerine göre okutulacak dersler :

§          Ortak genel kültür dersleri,

§          Alan dersleri,

§          Alan seçmeli dersleri,

§          Diğer seçmeli derslerden oluşur.

Ortak Genel Kültür Dersleri Nedir?

Ortak genel kültür dersleri, her öğrencinin okulu bitirinceye kadar almakla yükümlü olduğu derslerdir.

Alan Dersleri Nedir?

Öğrenciyi, girmeyi hedeflediği yükseköğretim dalına veya mesleğe yönelten ve ona bu yönde gelişme olanağı sağlayan derslerdir.

Alan Seçmeli Dersleri Nedir?

Öğrenciye, yöneldiği alanda kendini geliştirme olanağı sağlayan derslerdir. Alan Seçmeli derslerden alınabilecek derslerin isimleri (53–58 ) sayfalardaki tablolarda belirtmiştir. Bu derslerden alınabilecek toplam ders saati yönetmelikçe belirlenmiştir.

Seçmeli Dersler Nedir?

Ortak genel kültür, alan dersleri ile alan seçmeli dersleri dışında kalan; öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerini, kişisel yeteneklerini geliştirmelerini sağlayan derslerdir. Seçmeli derslerden alınabilecek dersler 53–58 sayfalarda belirtilmiştir. Bu derslerden alınabilecek toplam ders saatleri de yönetmelikçe belirlenmiştir.

Derslerin Seçimi Nasıl Gerçekleştirilir?

Okuduğunuz ders yılı sonunda, bir sonraki ders yılı ile ilgili okutulacak seçmeli dersler ile alan seçmeli derslerinin tümü ilan edilir. Ders bitiminin 10 gün öncesinden 10 gün sonrasına kadar (20 gün içerisinde), ilan edilen bu dersler arasından sınıf öğretmeni veli ve öğrencinin katılımı ile öğrencinin okumak istediği alan seçmeli dersleri ve diğer seçmeli dersler belirlenir. Belirlenen dersler öğrenci veya velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

Alan seçmeli dersleri ve diğer seçmeli derslerin seçiminde;

§          Öğrencinin önceki yıllara ait başarısı ve derslerdeki başarı grafiği,

§          Yönelmek istediği veya yöneldiği alanda alması gereken dersler,

§          Hangi sınıflarda hangi derslerin alınmasının uygun olacağı, gibi hususlar göz önünde bulundurulur.