Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan Merkezi Yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan Özel Yetenek Sınavıyla Seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır.
2009-2010 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak Merkezi Yerleştirme işlemine girecek adaylar 2009 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ve bu kılavuz ile birlikte verilen Tercih Formundan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacaklardır.
2009-ÖSYS Merkezi Yerleştirmede yükseköğretim programları arasından tercih yapma hakkı olan adaylar üç gruba ayrılabilir:
a) 2009-ÖSS'ye girip 145 veya daha fazla puan alanlardan sınavsız geçiş hakkı bulunmayanlar,
b) 2009-ÖSS'ye girip 145 veya daha fazla puan alanlardan aynı zamanda sınavsız geçiş hakkına da sahip olanlar,
c) Sadece sınavsız geçiş hakkı bulunanlar.
Bu kılavuz üç grupta toplanan adayların tercihlerini nasıl yapacaklarına ilişkin kuralları kapsamaktadır. Adaylar, yukarıda sözü edilen grupların hangisinde olurlarsa olsunlar tercih bildirimi için bu kılavuz ile birlikte aldıkları Tercih Formundan faydalanarak, tercihte bulunma hakları olan yükseköğretim programları arasından tercihlerini yapacaklardır. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan istedikleri programları istek sırasına koyarak tercih bildiriminde bulunacaklardır.
2009-ÖSS'ye giren adaylardan en az bir puan türünde 145 veya daha fazla ÖSS puanı alan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-ÖSS puanlarını da göz önünde tutarak bu kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini Başvuru Merkezlerinden veya internet ortamından yapacaklardır. Sadece sınavsız geçiş için başvuranlar ile 2009-ÖSS'de hiçbir puan türünde 145 veya daha fazla ÖSS puanı alamayanlardan sınavsız geçiş hakkına sahip olan adaylar da tercih bildirimini Başvuru Merkezlerinden veya internet ortamından yapacaklardır.
2009-ÖSS'de 145 veya daha yüksek ÖSS puanı alanlardan sınavsız geçiş hakkına da sahip olan adaylar, tercihlerini, sınavlı veya sınavsız geçişi göz önünde tutmadan istedikleri sırada yapabileceklerdir.
2009-ÖSS'de hiçbir puan türünde 145 veya daha yüksek ÖSS puanı alamayanların sınavsız geçiş hakları yoksa, bu adaylar tercih bildiriminde bulunamayacaklardır.