Yükseköğretim Programının Türü

İlgili Puan Türleri

Puan Koşulu

Meslek Yüksekokulu ön lisans programlarını tercih edebilmek için (Sınavsız Geçişten boş kalan kontenjanlar dâhil)

İlgili YGS Puan Türünde

En az 140 puan

Açık öğretim ön lisans programlarını tercih edebilmek için

İlgili YGS Puan Türünde

En az 140 puan

Açık öğretim lisans programlarını tercih edebilmek için (İngilizce Öğretmenliği hariç)

İlgili YGS Puan Türünde

En az 140 puan

Özel yetenek gerektiren lisans programlarına ön kayıt yaptırabilmek için (Eğitim prog. hariç)

YGS Puan Türünde

En az 140 puan veya 180 puan(*)

Yerleştirmede meslek lisesi çıkışlı adaylara ek puan verilen lisans programları ile Teknoloji, Sanat ve Tasarım, Turizm Fakülteleri lisans programlarının M.T.O.K. kontenjanlarını tercih edebilmek için

İlgili YGS/LYS Puan Türünde

En az 180 puan

Yerleştirmede meslek lisesi çıkışlı adaylara ek puan verilen programlar dışındaki lisans programlarını tercih edebilmek için

İlgili LYS Puan Türünde

En az 180 puan

 

 

(*) Liseler, meslek liseleri, öğretmen liseleri, güzel sanatlar liseleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin Müzik, Resim, Uygulamalı Resim, Sanat, Sanat (Müzik), Sanat (Resim) ve Spor alanlarından mezun olan adaylardan ve millî sporculardan, mezun oldukları alanlardaki eğitim programlarına başvuracakların YGS puan türlerinin en az birinden 140 ve üzeri puan almaları gerekir. Bu alanların dışındaki alanlardan mezun olan adayların eğitim programlarına başvurabilmeleri için ise YGS puan türlerinin en az birinden 180 ve üzeri puan almaları gerekir.