Uzun bir yaz tatilinin ilk haftaları geçti. Bilhassa ilköğretim öğrencileri için yaz tatili eksikliklerin telafi edilebileceği bir mevsim.

Eğer çocuğunuz zayıflarla dolu bir karne getirdiyse veya potansiyelinin altında notlar almışsa bunun nedenlerini eşinizle ve çocuğunuzla konuşarak tespit etmeye çalışın. Eğer okul veya öğretmenle ilgili bir sorun varsa çözüm yolları araştırın. Eğer siz çocuğunuzu ders çalışmaya teşvikte ve eksiklerini telafi etmekte yetersiz olduğunuzu düşünüyorsanız bu konuda yardımcı olabilecek bir kişiden (öğretmen, danışman vb.) destek almanız iyi olur. Çocuğunuzun sağlık sorunları olduğunu düşünüyorsanız bunların çözümü için de yaz tatili uygun bir zamandır. Uygun tedavi yolları aramalı ve çocuğunuzun sağlığını ihmal etmemelisiniz.

Çocuğun ders başarısızlığına sebep olan faktörlerden biri öğrenme bozukluğu (özel öğrenme güçlüğü)dur. Bu problem herhangi bir zeka problemi olmayan normal veya üstün zekalı çocuklarda da görülebilir. Öğrenme bozukluğu üç farklı şekilde kendini gösterir. Bazı çocuklar matematik beceri bozukluğuna sahipken okuma veya yazmada çok iyidir. Bazılarının da okuma ve yazmada eksikleri vardır. Fizyolojik ve organik nedenler, stres, kalıtımsal rahatsızlıklar özel öğrenme güçlüğüne yol açar. Çocuktaki bu durumlar onu isteksizliğe iter ve günlük hayatı da olumsuz etkilenir. Alış veriş, seyahat gibi durumlar okuma-yazma sorunları nedeniyle sıkıntıya sebep olur. Bu da çocukta bir güven probleminin doğmasına ve dolayısıyla psikolojik sorunların gelişmesine kapı aralar. Hafif derecede görülen özel öğrenme güçlüğü zamanla düzelebilir. Ama bu belirgin bir hal almışsa mutlaka bir uzman tarafından yapılacak uygun eğitim programları ile tedavinin takip edilmesi gerekir.

Matematik beceri bozukluğu varsa...

Bazı çocuklar yaşlarından ve zeka düzeylerinden beklenmeyecek şekilde belirgin derecede Matematik dersinde zorluk çekerler. Bu zorluk sayı saymayı öğrenmede güçlük, dört işlemi kavramada güçlük, matematik terim, sembol ve işaretleri kavrama güçlüğü, geometrik şekil ve sembolleri anlamada güçlük, problem çözme güçlüğü gibi şekillerde gösterir. Matematik yetenek eksikliği ilkokul 1 ve 2. sınıfta küçük farklılıklarla kendisini gösterirken, eğer tedbir alınmazsa bilhassa ilkokul 4. ve 5. sınıflarda konular ağırlaştıkça daha belirgin hale gelir.

Ne yapmalı?

Önce çocuğunuz sınıfına göre sayıları doğru biliyor mu? Bunu da boncuk küp vb. saydırarak, yazdırarak, kontrol edebilirsiniz.. Önce 5'e kadar sonra 10'a kadar sayılarla basit dört işlem çalışmaları yaptırarak sayı ve rakam bilgisi yerleştirin. Çok basit problemlerle başlayın, dört işlem ve sayı kavramları yerleştirin. Önce 5'e kadar daha sonra tamamı olmak üzere çarpım tablosu ezberletebilirsiniz. Somut, elle tutulur şeyler çalışmak bilgilerin yerleşmesini kolaylaştırır. Bilgisayarda eğitim CD.'leri ile, görsel ve işitsel malzemelerin kullanılması gibi çalışmalarla sorunun temelindeki zorlukların bir kısmı azaltılabilir ve bu, uzmanla çalışmada da tedaviyi hızlandırıcı etki yapar. Yine bazı çocuklara çok zor gelen çevre ve alan ölçümleri geometrik şekilleri tanıma yüzey ve hacim hesaplamaları ile ilgili beceriler diğer görsel malzemelerin yanında çevredeki çeşitli malzemeler, halı, bahçe, oda kutular, vb.'yi kullanarak da geliştirilebilir ve bu şekilde bilgiler daha kalıcı olur.

Yazma bozukluğu

Bazı çocuklar, harf hataları yapar; b-d, s-ş, m-n gibi harfleri karıştırıp birinin yerine diğerini yazar. Çok kötü yazma, sayfa düzeninin olmaması, noktalama işaretlerini kullanamama, heceleme hataları, bakarak yazma ve kopyalama becerilerinin eksik olması diğer sorunlardır.

Çocuğumda okuma sıkıntısı var

Okumada sıkıntı çeken çocukların yaptığı hatalar şunlar: Harfleri yanlış okuma ve birbirine karıştırma, okurken harf atlama, bazı kelimeleri atlama veya eksik okuma, kelime içindeki harflerin yerlerini değiştirme, kelimeyi yanlış okuma veya kelime yerine başka kelime okuma. Yavaş okuma veya okurken sık sık durma, okurken sık sık yerini kaybetme, okumaya cümlenin sonunda başlama.

Ne yapmalı?

Okuma ve yazma sorunlarının 1. sınıftan itibaren tespit edilerek geliştirme yoluna gidilmeli. Böyle olunca sorunun ileriki yıllarda devam etmesi engellenir. Mesela harf karıştırmaları ilgi ve yeterli tekrarlar düzeltilmeye çalışılabilir. Sağ ve sol ayırımını yapabilen çocuğa b harfinin sağ tarafa d harfinin sol tarafa baktığı egzersizlerle anlatılabilir. Üzerinde teşvik edici şekilde azarlamadan sevdirerek durulan çocuk sorun hafifse öğrenebilir. Sayfa düzeni, güzel yazma ödüllerle yıldız verme bir arkadaşa yazı yazmaya, günlük tutmaya teşvik vb. ile sağlanabilir. Bununla beraber çocuk gerek matematikle ilgili konuları öğrenmekte gerekse okuma yazma ile ilgili eksikleri gidermekte zorlanıyorsa teşhis için çocuk psikiyatristi, nöroloğu, çocuk psikoloğu'na götürülmesi gerekir ki ileride daha büyük sorunlar önlenmiş olsun.

Sorunu ertelemeyin!

Diğer derslerdeki başarısı sebebiyle okuma yazmayı tam öğrenmeden sınıf atlatılan çocuklar vardır. Bu çocuğun diğer alanlarda yaşıtlarından geri kalmaması için doğrudur; fakat sorunun çözümünün ertelenmesi çocukta güvensizliğe, arkadaşları arasında kendisini kötü hissetmesine aynı zamanda da derse katılımın ilerideki yıllarda daha da azalmasına yol açmaktadır.