1. Öğrencinin notları-başarı durumu,

2. Öğrencinin başarılı olduğu dersler ve nedenleri,

3. Öğrencinin başarısız olduğu dersler ve muhtemel nedenleri,

4. Velinin, öğrencinin başarısız olduğu derslerin öğretmenleriyle görüşülmesinin sağlanması,

5. Öğrencin idareci, öğretmen ve arkadaşlarına karşı tavırları,

6. Öğrencinin arkadaş-arkadaş grupları,

7. Öğrencinin yakın arkadaşlarının belirgin özellikleri,

8. Öğrencinin kişisel özellileri (Çekingen, yaramaz, aktif, saldırgan, güleryüzlü!)

9. Sınıf geçme sistemi, baraj dersler ve not sistemi,

10. Okulun ödül ve disiplin yönetmeliği,

11. Öğrencinin önceki eğitim öğretim yılı ile şu anki durumunu karşılaştırılması,

12. Öğrencinin başarılı olabilmesi için ideal olan ders çalışma süresi ve yöntemleri,

13. Öğrencinin devam durumu,

14. Öğrencinin başarılı olduğu ders dışı eğitsel faaliyetler ve yetenekleri,

15. Öğrencinin disiplin kuruluna yansıyan olayları.