Türkiye hızla gelişen, uygulamaya yönelik eleman ihtiyacının giderek arttığı bir duruma gelmiştir. Buna bağlı olarak YÖK, 2010 yılından itibaren mesleki ve teknik yapılanmayla bazı mesleki ve teknik eğitim fakültelerini kapattı, bunların yerine teknoloji, turizm, sanat ve tasarım fakültelerini açtı. Bu fakültelerin açılmasında en önemli faktörler ise şunlardı: Yerel iş ve istihdam piyasalarına entegrasyonu sağlamak, mesleki teknik öğretim kurumlarının toplumda saygınlığı artırılarak öğrenci ve öğretim elemanlarının motivasyonunu yükseltmek, fakültelere daha iyi yetişmiş ve motive olmuş öğrenciler yönlendirmek ve fakültelerde görev yapan, öğretim elemanlarının kendini mutlu hissedecekleri bir kariyer çizgisi kurabilmelerini sağlamak.

Teknoloji fakültelerinde güncel mühendislik bilgisi ve deneyimlerin, belirli teknik problemlerin çözümüne uygulanmasına, endüstri ve iş hayatındaki problemlerin çözüm yöntemlerine ağırlık verilmesine, laboratuvar derslerinde, endüstriyel problemler için pratik tasarım çözümlerine yönelik uygulamalar yapılması hedefleniyor.

Fakülte mezunlarına ise Teknoloji mühendisi unvanı veriliyor. Peki mühendislikle teknoloji fakültelerinin eğitim alanları arasında ne gibi fark var? Öncelikle mühendislik fakülteleri daha çok bilgi ve teori ağırlıklı iken, teknoloji fakülteleri beceri ve uygulama alanına yöneliktir. Mühendislikte araştırma ve geliştirme hedeflenirken, teknoloji fakültelerinde ürün kalitesini oluşturma, güncel bilgileri detaylı bir şekilde uygulama, ürünleri ve üretim sistemlerini zenginleştirmek hedeflenmektedir.

Teknoloji fakülteleri hangi üniversitelerde var?

Teknoloji fakülteleri şu üniversitelerde var; Fırat (Elazığ), Karabük, S.Demirel (Isparta), Marmara (İstanbul), Gazi (Ankara), Sakarya, Kocatepe (A.Karahisar), Nevşehir, Karadeniz Teknik (Trabzon), Muğla, Kırklareli. Bu üniversitelerde; mekatronik, enerji sistemleri, metalürji ve malzeme, otomotiv, imalat, yazılım, ağaç işleri, endüstri, bilgisayar, elektrik-elektronik, inşaat, makine mühendislikleri bulunuyor. Teknoloji fakültelerinin toplam kontenjanı lise birincileriyle birlikte 1.782.

Turizm fakülteleri, Gazi, Kırklareli ve Nevşehir Üniversitesi üniversitelerinde bulunuyor. Turizm fakülteleri bölümleri; turizm rehberliği, gastronomi ve mutfak sanatları ve rekreasyon yönetimi olup toplam kontenjan 408'dir. Sanat ve tasarım fakültesi sadece Gazi Üniversitesi'nde var. Kontenjanı 188'dir.

Meslek liseli adaylara ek puan uygulaması devam ediyor

Meslek liseli adaylar kendi alanlarına yönelik bir program tercih ettiklerinde ek puan alacaklar. Bu adayların tercihleri oluşturulurken ek puanlı sütuna bakmaları gerekiyor. Meslek liseli adaylar teknoloji fakültelerine Danıştay'ın aldığı en son karar çerçevesinde MF-4 puanıyla tercih yaparken, turizm ve sanat ile tasarım fakültelerine, YGS puanlarıyla tercih yapabilecekler. Meslek liseli adaylar teknoloji fakültelerini tercih ettiklerinde MF-4 alan içi sütunundaki başarı sırasına göre tercihlerini oluşturmaları gerekiyor.

İMAM HATİP LİSESİ adaylara ek puan veren bölümler arttı

2011 kontenjanlarında imam hatip liseli adayların ek puanla girebilecek bölümlerde artış gözleniyor. Örneğin, imam hatip liseli bir aday tercihlerinde ilahiyat, dünya dinleri, İslam ve din bilimleri, İslami bilimler, ilköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri ile yaygın din öğretimi ve uygulamaları bölümlerine yer verdiklerinde AOBP'leri 0,15 + 0,06 ile çarpılacak ve ilgili puan eklenecek. İmam hatip liseli adaylar bu bölümlere YGS-4 puanıyla tercih yapabilecekler. 36 üniversitede ilahiyat fakültesi öğretim verecek. İlahiyat fakültelerinin toplam kontenjanı 8.070. Kontenjanı 500 öğrenci ile en fazla Atatürk üniversitesi almakta. Vakıf üniversitelerinde ise sadece Fatih Üniversitesi bu sene ilahiyat fakültesi açmış durumda. Fatih ilahiyat fakültesi kontenjan 6 tam burslu olmak üzere 60 öğrenci alacak.

Bu içerik alıntıdır.
Yazar: Serhat Şeftali
Kaynak: Zaman