Gücün tacı için çocuklarını katletmeyi bile mubah sayan annelerin yanı sıra kimi anneler de adaletli yönetimleriyle kalpleri fethetti. İşte taht sahibi kadınların tarih boyu sergilediği mücadeleden örnekler.

Tarihin değişik dönemlerinde, erkek egemen toplumlara rağmen bulundukları coğrafyalara hükmeden kudretli kadınlar, tahtlarını korumak için her türlü entrika karşı koymayı ve hükümdarlıklarını çocuklarına ya da yakınlarına devretmeyi başarırken, yaşadıkları döneme de damgalarını vurdu.

Antik dünyanın en güçlü kadını olarak bilinen kadın firavun Hatshepsut'tan sonra yüzlerce hatta binlerce kadın her türlü zorlukları yenerek, taht kavgalarını kazanıp, gücün tacını başlarına taktırdı ve bulundukları coğrafyalara hükmetti.

Gücün tacı için çocuklarını katletmeyi bile mubah sayan annelerin yanı sıra kimi anneler de adaletli yönetimleriyle kalpleri fethetti. Kraliçe, imparatoriçe veya sultan unvanı kazanan kadınlardan bazıları, her zorluğa rağmen annelik hislerini de hiçbir zaman yok saymadı.

Taht sahibi kadınların büyük çoğunluğunun güçlerini çocuklarına devredebilmek için büyük mücadeleler verdiği tarihi kaynaklarda yer alıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, tarihin güçlü annelerinden biri 1717-1780 yılları arasında yaşayan Maria Theresia. Habsburg hanedanının devleti bizzat yöneten tek imparatoriçesi olduğu bilinen Maria Theresia, 1740 yılından ölümüne kadar geçen süre içinde Macaristan ve Bohemya Kraliçesi ve Avusturya Arşidüşesi unvanına, kocası 1. Franz Kutsal Roma İmparatoru seçildikten sonra imparatoriçe unvanını da ekledi.

Roma İmparatoru 2. Leopold'un ve Fransız İhtilali'nde idam edilen Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'in annesi olan Maria Theresia'nın, hüküm sürüdüğü dönemde ekonomi ve eğitim reformları başlattığı, ticareti ve tarımı geliştirdiği biliniyor. 18. yüzyıl Avrupa siyasetinde önemli bir şahsiyet olan Maria Theresia'nın, Habsburg monarşisine birlik getirdiği, en yetenekli hükümdarlardan biri olarak kabul edildiği ve 16 çocuk sahibi olduğu kaynaklarda yer alıyor.

-TAHT İÇİN ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ-

Tang hanedanı mensubu İmparator Li Zhi'nin eşi sıfatıyla imparatoriçe olan, 624-705 yılları arası yaşayan Wu Zetian, 14 yaşındayken saraya çağrılarak cariye yapıldı. Wu Zetian, gözün diktiği hedefine ulaşmak için bebeğini boğdu ve İmparatoriçe Wang'ın suçlu görülmesini sağladı. İmparatoriçe olduktan sonra kadınların devlet işlerine karışamamasıyla ilgili geleneksel kuralları hiçe saydı. Zayıf imparator Gaozong'un hastalanmasını da fırsat bilerek devlet işlerini eline aldı.

Zetian, 690 yılında, 67 yaşındayken Tang hanedanını lağvetti ve İkinci Zhou hanedanını kurarak, resmen yönetici imparatoriçe oldu. Böylece Çin tarihinde sadece imparator eşi olan değil fiilen ülkeyi yöneten kadın imparator haline geldi.

-ULUN HATUN-

Cengiz Han'ın annesi Ulun Hatun, dirayeti ile dünyanın en büyük imparatorluklarından birinin temellerini attı. Kocası Hegüsay Bahadır'ın ölümü sonrası çocuklarını en iyi şekilde yetiştiren Ulun Hatun, dağılmaya başlayan obasını dirayeti ile bir arada toplamayı başardı.

Cengiz Han'ın 10-12 yaşındayken obasını bir arada tutan Ulun Hatun, oğluna dünyanın en büyük imparatorlarından biri olmanın yolunu açtı.

-1. ISABEL-

1. Isabel, Kastilya ve Aragon krallıklarını 1479'dan sonra kocası 2. Fernando ile birlikte yönetti. Hükümdarlığı sırasında İspanya'nın birliğini sağladı ve Kristof Kolomb'un yeni dünyayı keşfiyle güçlü bir sömürge imparatorluğunun temelleri atılmıştı.

Kastilya ve Aragon krallıkları Isabel ile Fernando'nun yönetimi altında birleşti. Isabel, modern İspanya'nın temellerinin atılmasını sağladı.

-1. VICTORIA-

Kraliçe Victoria, 63 yıl 7 ay süreyle Birleşik Krallık tarihinde en uzun süre saltanat sürmüş şahsiyet olarak tarihe geçti. Tahta amcası 4. William'ın ölümü üzerine 20 Haziran 1837 tarihinde 18 yaşındayken çıkan Victoria, 1840 yılında kuzeni Prens Albert'la evlendi ve 9 çocuk sahibi oldu. Siyasi yaşamda aktif rol aldı. Kraliçe Victoria'nın 9 çocuğundan 8'i diğer Avrupa hanedanlarından kişilerle evlendi.

-İRENE-

Atinalı İrene olarak da anılan ve tam yetkili imparatorluk gücü ile 797-803 döneminde hüküm süren Bizans İmparatoriçesi İrene, 775-780 döneminde kocası Leo imparatorken imparatoriçe unvanını taşıdı ve 780-797'de genç oğlu 6. Konstantin imparator olarak hüküm sürdüğü dönemde de taht naipliği yaptı. Tam yetkili imparatoriçe olarak 797-803'de hüküm sürerken ''imparator'' olarak anıldığı tarihi kaynaklarda ifade ediliyor.

İrene'nin, oğlu tahta geçer geçmez, çok tehlikeli bir komployu durdurmayı başardığı biliniyor. Kocasının üvey kardeşi ve en yüksek unvan sahibi olan Sezar Nikeforos'un tahtı ele geçirmek için yandaşlarıyla komplo kurduğunu öğrenen İrene, bunu engellemekle kalmamış, Nikeforos ile yandaşlarını papaz olmaya zorlayarak bir daha tahtta hak iddia edemeyecek hale getirmiş.