Aşağıda yer alan bölümleri tercih eden adayların Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) ilgili puan türünden olmak koşuluyla 0,8 ile çarpılacaktır.

 

Lise Türü:

Lise

Sosyal Bilimler Lisesi

Yabancı Dil Ağırlıklı Lise

Özel Lise

Anadolu Lisesi

Anadolu Öğretmen Lisesi

Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise

Askeri Lise

Polis Koleji

Akşam Lisesi

Özel Akşam Lisesi

Öğretmen Lisesi

Açıköğretim Lisesi

Çok Programlı Lise

 

Alan Adı:

Sosyal Bilimler

Edebiyat

Sosyal Bilimler ve Edebiyat

Dil ve Edebiyat

Genel Kültür

 

Yükseköğretim Programları:

 

EA?1

Çocuk Gelişimi ve E itimi

Moda Tasarımı

Okul Öncesi Öğretmenliği

Sosyal Hizmetler (Yüksekokul)

Üstün Zekâlılar Öğretmenliği

 

EA?2

Avrupa Birliği İlişkileri

Bilgi ve Belge Yönetimi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Ekonomi

Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları

Felsefe

Felsefe Grubu Öğretmenliği

İktisat

İşletme

İşletme-Bilgi Yönetimi

İşletme-Ekonomi

Küresel ve Uluslararası İlişkiler

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

Psikoloji

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Reklâmcılık

Sanat ve Sosyal Bilimler Programları

Sınıf Öğretmenliği

Siyaset Bilimi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Sosyal Hizmetler

Sosyal Hizmet (Fakülte)

Sosyoloji

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği

 

SAY?1

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Ebelik

Hemşirelik

Sağlık Memurluğu

 

SAY?2

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

 

SÖZ?1

Anaokulu Öğretmenliği

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Görme Engelliler Öğretmenliği

İlahiyat

İşitme Engelliler Öğretmenliği

Zihin Engelliler Öğretmenliği

 

SÖZ?2

Arkeoloji

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı

Basın ve Yayın

Coğrafya

Coğrafya Öğretmenliği

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Gazetecilik

Halkbilim

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler ve Reklâmcılık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Hititoloji

İletişim

İletişim Bilimleri

İletişim Sanatları

İletişim Tasarımı

Kültür Yönetimi

Medya ve İletişim

Medya ve İletişim Sistemleri

Radyo, Sinema ve Televizyon

Reklâm Tasarımı ve İletişimi

Reklâmcılık ve Halkla İlişkiler

Sanat Tarihi

Sanat Yönetimi

Sinema

Sinema ve Televizyon

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Sümeroloji

Tarih

Tarih Öğretmenliği

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Türk Halkbilimi

Türkçe Öğretmenliği

 

DİL

Turist Rehberliği

Turizm ve Rehberlik

 

Aşağıda yer alan bölümleri tercih eden adayların Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) ilgili puan türünden olmak koşuluyla 0,8 +0,24 (1,04) ile çarpılacaktır.

 

Lise Türü:

Anadolu Öğretmen Lisesi

Öğretmen Lisesi

Öğretmen Okulu

Köy Enstitüsü

 

 

Alan Adı:

Sosyal Bilimler

Edebiyat

Sosyal Bilimler ve Edebiyat

Dil ve Edebiyat

Genel Kültür

Sınıf Öğretmenliği

 

Yükseköğretim Programları:

 

SÖZ?1

Anaokulu Öğretmenliği

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği

Görme Engelliler Öğretmenliği

İşitme Engelliler Öğretmenliği

Zihin Engelliler Öğretmenliği

 

EA?1

Okul Öncesi Öğretmenliği

Üstün Zekâlılar Öğretmenliği

 

EA?2

Felsefe Grubu Öğretmenliği

Sınıf Öğretmenliği

 

SÖZ?2

Coğrafya Öğretmenliği

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Tarih Öğretmenliği

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Türkçe Öğretmenliği