Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi,   Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi ve Çok Programlı Lise adlı ortaöğretim kurumlarının Sosyal Bilimler,   Edebiyat,   Sosyal Bilimler ve Edebiyat,   Dil ve Edebiyat ve Genel Kültür alanlarından mezun olanlar aşağıdaki lisans programlarına yerleştirilirken ilgili AOBP'leri 0,8 ile çarpılacaktır.
Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Lisesi adlı ortaöğretim kurumlarının Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür ve Sınıf Öğretmenliği alanlarından mezun olanlar ile Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları da aşağıdaki lisans programlarına yerleştirilirken ilgili AOBP'leri 0,8 ile çarpılacak;   ayrıca renkli yazılan ve yanında (*) olan lisans programlarına yerleştirilirken Y-ÖSS puanlarına ilgili AOBP'nin 0,24 ile çarpılmasından elde edilecek olan ek puanlar katılacaktır.
 
Yükseköğretim Programları
Puan Türü
Yükseköğretim Programları
Puan Türü
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
SAY-1
Kültür Yönetimi
SÖZ-2
Arkeoloji
EA-2
Küresel ve Uluslararası İlişkiler
EA-2
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
SÖZ-2
Medya ve İletişim
SÖZ-2
Avrupa Birliği İlişkileri
EA-2
Medya ve İletişim Sistemleri
SÖZ-2
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
SÖZ-2
Moda Tasarımı
EA-1
Basın ve Yayın
SÖZ-2
Okul Öncesi Öğretmenliği (*)
EA-1
Bilgi ve Belge Yönetimi
EA-2
Pazarlama (Fakülte)
EA-2
Coğrafya
SÖZ-2
Pazarlama (Yüksekokul)
EA-1
Coğrafya Öğretmenliği (*)
SÖZ-2
Psikoloji
EA-2
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
SÖZ-2
Radyo, Sinema ve Televizyon
SÖZ-2
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Ilişkileri
EA-2
Radyo ve Televizyon
SÖZ-2
Çocuk Gelişimi
EA-2
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
EA-2
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğr.(*)
SÖZ-1
Reklam Tasarımı ve İletişimi
SÖZ-2
Dünya Dinleri
SÖZ-2
Reklamcılık
SÖZ-2
Ebelik (Fakülte)
SAY-2
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
SÖZ-2
Ebelik (Yüksekokul)
SAY-1
Sanat Tarihi
SÖZ-2
Ekonomi
EA-2
Sanat Tarihi ve Müzecilik
SÖZ-2
Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları
EA-2
Sanat Yönetimi
SÖZ-2
Eşit Ağırlıklı Programlar (Fakülte)
EA-2
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları
EA-2
Eşit Ağırlıklı Programlar (Yüksekokul)
EA-1
Sınıf Öğretmenliği (*)
EA-2
Felsefe
EA-2
Sinema
SÖZ-2
Felsefe Grubu Öğretmenliği (*)
EA-2
Sinema ve Televizyon
SÖZ-2
Gastronomi
SÖZ-1
Siyaset Bilimi
EA-2
Gazetecilik
SÖZ-2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası Ilişkiler
EA-2
Görme Engelliler Öğretmenliği (*)
SÖZ-1
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (*)
SÖZ-2
Halkbilim
SÖZ-2
Sosyal Hizmet (Fakülte)
EA-2
Halkla İlişkiler
SÖZ-2
Sosyal Hizmet (Yüksekokul)
EA-1
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
SÖZ-2
Sosyoloji
EA-2
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
SÖZ-2
Sözel Programlar
SÖZ-1
Hemşirelik (Fakülte)
SAY-2
Sümeroloji
SÖZ-2
Hemşirelik (Yüksekokul)
SAY-1
Tarih
SÖZ-2
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
SAY-2
Tarih Öğretmenliği (*)
S</spa