Genellikle bu şikâyetler çocukların okula başlaması ile ailelerin gündemine girer. Şikâyetler genellikle; ödev yapmama, okul çantalarının hazırlamama, okul eşyalarına sahip çıkmama, uyarı olmadan ders çalışmama şeklindedir.

Sorumluluk Erken çocukluk dönemlerinden başlayarak yaş, cinsiyet, gelişim düzeyine uygun bir düzeyde bireyin üstüne aldığı görevleri ya da yükümlülükleri yerine getirmek başkalarının hakkına saygı göstererek kendi davranışlarının sonuçlarına sahip çıkmak, gerektiğinde de hesap vermek olarak tanımlanabilir.

Sorumluluk duygusu doğuştan gelmedi gibi, doğuştan yetişkinliğe uzanan yaşamın her döneminde yer almakta ve devam etmektedir. Her yaşın, cinsiyetin ve her çağın kendine ait sorumluluk çeşitleri vardır.

Ebeveynler sorumluluğu daha geniş kapsamda düşünüp çocuklardaki sorumluluk duygusunun oluşumu ve gelişimini yalnızca eğitim- öğretim hayatına ait dönemlerle sınırlamamalı.

 

Çocuğa sorumluluk yüklemekte dikkat edilmesi gereken noktalar;

 • Çocuğun gelişimsel dönemlerinden haberdar olunmalı. Bu dönemlere uygun görevler verilmeli. Çocuğun kapasitesini aşan işlerden kaçınılmalı.   
 • Sorumluk kazandırma zorlama ile olmaz.
 • Çocuğun halletmesi gereken görevleri anne ve baba üstlenmemeli.
 • Sorumluluk duygusunun gelişmiş olan kişilerin en önemli özelliklerin başında sevme yeteneklerin gelişmiş olduğu görülmektedir. Bu yeteneğin ilk oluştuğu yer ailedir. Sevginin, saygının, hoşgörünün hâkim olduğu aile ortamları çocukta sorumluluk bilincinin oluşmasında çok önemlidir.
 • Sorumluluk alışkanlığını kazanmanın en güzel yolu özgürlükle disiplin arası dengeli yol izlemektir.
 • Çocuklara sorumluluk duygusu vermenin bir yolu da kendilerine güven duymalarını sağlamaktır.
 • Çocuk bazı sorumluluklarını yerine getirmeye çalışırken hatalar yapabilir.  Bu gibi durumlarda hataların nasıl düzeltilebileceği ve hatadan nasıl ders alınacağı ona sabırla anlatılmalı.
 • Sorumluluk kazanmada çocuğun ilerleyen yaşı ve seçimin konusu dikkate alınarak söz ve seçme hakkı tanınmalı. Böylelikle bir konudaki tüm sorumluluğu üstlenmiş olacaktır.
 • Yerine getirmesi gereken sorumlulukları için mükâfat vaadi verilmemelidir.
 • Çocuktan ne istenildiği açık ve sade bir dille anlatılmalı. Bu, karşılıklı yanlış anlaşılmalar ortadan kaldıracaktır.
 • Çocuğun sorumluluk alma yönündeki girişimleri desteklenmeli.