Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların, sınavın başlama saatinden 45 dakika önce sınava girecekleri binanın kapısında hazır bulunmaları zorunludur. Adayların oturacakları yerleri saptamak, gerekirse sınav sırasında bir adayın yerini değiştirmek yetkisi salon başkanına aittir. Gerekli kimlik kontrolleri, 2009-KPSS'nin ilgili oturumuna ait Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile Özel Kimlik Belgesi kullanılarak yapılacak, fotoğraflı Sınava Giriş ve Kimlik Belgeleri kimlik kontrolünden sonra salondaki görevliler tarafından toplanacaktır. Salona yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uygulanacak kuralları adaylara okuyacak ve ilgili oturumda cevaplanacak test için kullanılacak cevap kağıtlarını dağıttıracaktır. Cevap kağıtlarındaki gerekli yerler adaylarcadoldurulduktan sonra, ilgili oturuma ait soru kitapçıkları da dağıtılacak, adaya verilen soru kitapçığıüzerinde basılı olan kitapçık türü, cevap kağıdıüzerindeki ilgili alana adaylar tarafından işaretlenecek, görevliler tarafından paraflanarak onaylanacaktır. Soru kitapçığı türü belirtilmeyen cevap kağıtlarının değerlendirilmesi mümkün olamayacağından, bu alanı boş bırakan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Soru kitapçıkları üzerinde ayrılmış olan yerlere adaylar istenen bilgileri yazdıktan sonra sınav başlatılacaktır. İlgili oturum için verilen cevaplama süresi sonunda soru kitapçıkları ve cevap kağıtları toplanacak ve salon görevlileri tarafından koruma altına alınarak hemen paketlenecektir.
Cumartesi sabah oturumunda Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin süresi bittikten sonra soru kitapçıkları ve cevap kağıtları toplanacak ve koruma altına alınarak paketlenecektir. Paketler hiçbir

biçimde açılmayacaktır. Yabancı Dil Testi uygulanan salonlarda bu teste geçilirken ara verilmeyecek, bu teste ait cevap kağıdı dağıtılacak, cevap kağıdı ile ilgili işlemler bittikten sonra Yabancı Dil Testi soru kitapçığı verilecektir. Adaylar, soru kitapçığının türünü ve hangi Yabancı Dil Testini cevapladıklarını Yabancı Dil Cevap Kağıdıüzerinde ayrılan yerlere işaretleyeceklerdir. Soru kitapçığıüzerindeki bilgiler doldurulduktan sonra sınavın bu bölümü başlatılacaktır.