• Çağrı cihazı, telsiz, cep telefonu vb. haberleşme araçları ve cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar,
  • Müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli vb. araçlar sınava götürülmeyecek.