Adayların sınava,
cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla,
cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
silah ve benzeri teçhizatla
girmeleri; sınav süresince,
birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları,
salondaki görevlilere soru sormaları,
müsvette kağıdı kullanmaları veya cevaplarını başka bir kağıda yazmaları,
birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,
hesap makinesi, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt vb. yardımcı araçlar kullanmaları,
sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri,
başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri ve
sınav düzenini bozacak başka davranışlarda bulunmaları
sınav kurallarına aykırıdır.
Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu gibilerin kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına veya görevlilerin Merkezimize gönderecekleri raporlarına açıkça yazılacak ve sınavlarıÖSYMce geçersiz sayılacaktır. Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgiişlem yöntemleriyle incelenecektir. Bu incelemelerden elde edilen bulgular, ÖSYM tarafından değerlendirilecek, ikili veya toplu kopya eyleminde bulunulduğu sonucuna varılan salonlarda, kopya eylemine karıştığı belirlenen adayların cevaplarının bir kısmı ya da tümü iptal edilecektir. Bu nedenle adayların, kopya girişiminde bulunmamaları ve başkalarının kendilerinden kopya çekmelerini engellemek için cevap kağıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde saklamaları gerekir.
Sınavın her oturumunun bitiminde adayların kullandığı soru kitapçığı ile cevap kağıdı, salondaki görevliler tarafından toplanacaktır. Özellikle büyük salonlarda görevliler yanlışlıkla bir adaya ait soru kitapçığı veya cevap kâğıdından herhangi birini almayı unutabilir. Böyle bir durumda ilgili aday derhal gerekli uyarıda bulunmalı ve yukarıda sayılan belgelerinin eksiksiz teslim alınmasını sağlamalıdır.
ÖSYMde her salona ait sınav evrakı paketi, görevli ekipler tarafından tek tek açılır, paketin içinden çıkan bütün belgeler tek tek sayılır ve eksik varsa bir tutanakla tespit edilir. Bu inceleme sırasında belgesi eksik çıkan adayların sınavları geçersiz sayılır.