KPSS/1'de oturumlara göre uygulanacak testler aşağıda gösterilmiştir. Bu testlerin içeriğine ilişkin bilgiler de Tablo-1'de verilmiştir.

Sınavda, adaylar, cevaplarını cevap kağıdında, cevapladıkları testlerle ilgili alanlara işaretleyeceklerdir. KPSS/1'de kullanılacak soru kitapçıkları dört farklı türde basılacaktır. Dört tür soru kitapçığında da sorular birbirinin tamamen aynı olacak, ancak, soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı değişecektir. Bu nedenle, her soru kitapçığı türünün cevap anahtarı farklı olacaktır. Soru kitapçığı türü, kitapçığın üzerinde ve iç sayfalarında büyük harflerle basılı olacaktır.

 

Sınavda Uygulanacak Testler

Cumartesi Sabah

Cumartesi Öğleden Sonra

Pazar Sabah

Pazar Öğleden Sonra

Genel Yetenek

Eğitim Bilimleri

Hukuk

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Genel Kültür

 

İktisat

Ekonometri

Yabancı Dil

 

İşletme

İstatistik

 

 

Maliye

Kamu Yönetimi

 

 

Muhasebe

Uluslararası İlişkiler