Polis Kolejine girmek isteyen adaylar 8. Sınıf SBS’ ye girmek zorunda olduğu için sınav giriş belgesi  SBS sınav giriş belgesi olarak düzenlenecek ve 24 Mayıs 2010 tarihinden sonra http://www.meb.gov.tr veya http://oges.meb.gov.tr adreslerinden okul müdürlükleri tarafından sistemden fotoğraflı ve renkli alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra adaya teslim edilecektir.
 
Adaylara sınav giriş belgesi posta yoluyla ayrıca gönderilmeyecektir.
 
Sınav giriş belgesinde adayın kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Aday, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde (ilinde), binada, salonda ve sırada sınava girecektir. Ancak, olağanüstü durumlarda (doğal afet, yangın, vb.) Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi, Başkanlığın uygun görüşü ile adayın sınav yeri değiştirilebilecektir.
 
 Sınav giriş belgesini kaybeden adaylar belgenin yenisini başvuru yaptığı okul müdürlüklerinden alabilecektir.