2006-KPSS/2, 17 Eylül 2006 Pazar günü bir oturumda yapılacaktır. Sınavın süresi iki buçuk saat (150 dakika) olacaktır.