Sınav sonuçları (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıflar için) 31 Temmuz 2009 tarihinden itibaren Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ile http://oges.meb.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir. YİBO yerleştirme sonuçları da 31 Temmuz 2009 tarihinde ilan edilecektir.
Okul müdürlükleri internet aracılığıyla öğrencilerinin sınav sonuçlarının çıktısını alacak, onaylayıp, mühürleyerek öğrencilere imza karşılığı verecektir.
Bursluluğu kazanan öğrencilerin işlemleri, Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecektir.