Peki, kalan zaman nasıl kullanılmalı? Stresten motivasyonu azalan öğrenci, son günleri verimli değerlendiremiyor. Ancak YGS'den istediği puanı alamayan adaylar LYS ile durumu telafi edebilir. Az zamanda çok mesafe kat edilebilir. Dolayısıyla son günlere daha planlı girmeliler.

Sayısalcı öğrenciler, çalışılacak konuları özel bir eleme ile seçin.

Bu seçim fayda esaslı olmalı ve sıkıntılı konular seçilmeli. Branş öğretmenleri ile hemen görüşülmeli ve deneme raporları esas alınarak bir çalışma takvimi çıkarılmalı. Bu takvimde belirleyici etken, denemeler sonrasında yapılan yanlışlara veya doğrulara bakılarak güncellenmeli. Uzun bir konu hiç bilinmiyorsa onunla uğraşmak yerine belli bir kıvama gelmiş az yanlış yapılan konular seçilmeli. Kısa sürede sıkıntılı konuların kavranabilmesi esas olmalı.

Fizik, kimya ve biyoloji derslerine çalışırken bazı dersleri 'ben zaten bunları anlamıyorum, yapamıyorum' demeden işe sonuna kadar devam etmeli. Bu derslerden de bazı başlıklar seçilmeli ve onlara odaklanılmalı, kısa konu tekrarları ve konu testlerinden faydalanılmalı, bu esnada öğretmenlerinden tavsiyeler alınmalı.

Eşit ağırlıkçı öğrenciler; görsel ve

işitsel materyallerden yararlanın.

Türk Dili ve Edebiyatı ve Coğrafya 1 başlığındaki konuları çalışırken mutlaka sözel bir ders çalışma ile ilgili yol kullanılmalı. Yazmanın yanı sıra edebiyatta senaryolaştırmak, coğrafyada haritalaştırmak veya şekillendirmek faydalı olur. Büyük ebattaki kâğıtlara konular özetlenebilmeli ve son tekrarlar oradan yapılmalıdır.

Sözelci öğrenciler, tarihi senaryolaştırarak, yazarak ve çizerek çalışın.

Sosyal Bilimler başlığındaki dersleri çalışma ile alakalı olarak bir ayrıştırma yaparsak; tarih tam senaryolaştırmaya müsait bir branştır. Bu ders çalışılırken veya tekrar edilirken ezberleme yerine öğrenme esas olursa ve büyük resim görülmeye çalışılırsa tarihteki birbiri ardına gelen olaylar daha iyi kavranmış olur. Tarihe kronolojik yaklaşma ve bölgelerin ve devletlerin haritalarından tekrarlar yapılarak çalışılması daha doğru bir yöntem olacaktır. Resmetmek, şekillendirmek veya görsel materyallerle çalışmak, tarih ve coğrafyayı anlamak ve kavramak için en güzel yollardan bir tanesidir. Bu yöntemle yaptığınız tekrarları oldukça büyük kâğıtlara yaparak hafızanıza kazıyabilirsiniz. Sosyoloji-psikoloji-mantık dersleri çalışılırken mutlaka yazarak çalışma yöntemi kullanılmalıdır. Unutulmamalı ki öğrenciler tarafından hafife alınan sosyoloji-psikoloji-mantık konuları en çok hata yapılan derslerdendir. İyice bilinmelidir ki; hafife aldığınız her ders sizi hedefinizden saptırır.

Yabancı dilden hazırlanan öğrenciler, bol bol çeviri yapın.

Yabancı dil sınavına girecek öğrenciler, son günleri sürekli soru çözerek ve okumalar yaparak geçirmelidir. Ne kadar farklı paragraf okur ve onları çözümleme yaparlarsa daha çok net çıkarma imkânları olacaktır. Bolca çeviri yapmalılar. Çok önemli bir tavsiye, bu yıl ÖSYM tarafından sorulan ÜDS ve KPDS sorularını çözmeniz size yararlı olacaktır. Öğretmenlerinin yönlendirmesine mutlak ihtiyaç olunan bir branştır. Bundan dolayı öğretmenleri ile birlikte bir 15 günlük program yapmalıdırlar.

Bu içerik alıntıdır.
Yazar: ABDULREZZAK ÇİL
Kaynak: Zaman