1. Öğretmeye hazırlanma

Ünite   : Donanım Kullanımı ve Bakımı

Konu    : Mikroskop kullanma

Dersin genel amacı: Tanımlamak için bir örnek verildiğinde (verilen) mikroskobu kullanın. Performans değerlendirmesindeki tüm maddeler kabul edilebilir olmalıdır. Maddeler, mikroskop taşımayı, mikroskoba tam yerleştirmeyi, mikroskobu odaklamayı, öğretmenin verdiği örnekleri tanımlamayı ve mikroskobu depolamak için hazırlamayı içerir.

           
Gerekli Araç – Gereçler :

            1. İki veya çok mercekli mikroskoplar

            2. Hazırlanmış lamlar

            3. Mikroskop şema dokümanı

           
Durum : Bu 25 ortaokul öğrencilerinden oluşan bir sınıftır. Öğrencilerinden bazıları fen derslerinden mikroskop kullanmayı öğrenmişlerdir. Öğrencilerin birçoğu mikroskop kullanımını konusunda az bir deneyime sahiptir.

İlgi Yaklaşımı : (öğretmen öğrencilere)

'Kaç taneniz çok mercekli mikroskop kullandı?'

'Hangi amaç için mikroskop kullandınız?'

'Biyologlar mikroskopla ne yapabilirler?'

(Muhtemel öğrenci cevapları)

1. Parazit çoğalmasına yönelik kontrol yapabilir.

* Böceklerin deri atması

* Kurtçukların dışkı örnekleri

* Sıcakkanlı bağırsak kurtları hastalığının kan örnekleri

2. Kan çalışması

* Beyaz kan hücresi sayımı

* Kırmızı kan hücresi sayımı

'Mikroskobu dikkatli ve doğru bir şekilde kullanmak neden önemlidir?

(Muhtemel öğrenci cevapları)

1. Mikroskoplar pahalı. Bir tanesini ödemek zorunda kalmayı istemem.

2. Lensler kırılabilir. Ayrıca da kolayca hasar görebilirler.

3. Doğru kullanmazsak örnek lamın üzerinde ne olduğunu tespit edemeyiz.

'Kolayca oluşabilecek herhangi bir hasarı önlemek için mikroskobu taşıma ve kullanılmasıyla ilgili prosedürleri gözden geçirelim, böylece de örnek lamı mikroskoba yerleştirebilir ve nesneleri tanımlayabiliriz. Size doğru prosedürleri göstereceğim. Sizden gerekli prosedürleri sonuca ulaştırmada yardımcı olmanızı istiyorum. Mikroskop kullanımında izlemeniz gereken bazı önemli aşamalar hakkında not almak isteyebilirsiniz. Temel aşamaları tahtaya yazacağım.'


2. Dersi Sunma

En baştan, mikroskobu kabinden ilk aldığımız andan başlayalım

3. Öğrencilere Kavramaları/İlkeleri/Becerileri Uygulamada Yardımcı Olma:

İkişerli grup halinde çalışırken, her öğrenci bir lamı 'e' harfi ile inceleyerek. Her öğrenci farklı büyüklüklerde ilgili görüş alanında gördüklerini çizerek öğrencilerle, incelemeleri için saç, kan parazit ve çeşitli doku örnekleri içeren diğer mevcut lamlar verilecek.


4. Öğrenilenleri Değerlendirme

Öğrencilerin örneklere dayalı çizimleri toplanarak değerlendirilecek. Ayrıca mikroskobu taşıma ve kullanma konusunda da bir sınav yapılacak.Değerlendirme

Mikroskop Kullanma

1)      Lütfen aşağıdaki soruları kısa cümleler kullanarak cevaplandırınız.

2)      Mikroskobu uygun şekilde nasıl taşıyabiliriz.

3)      Görebilmek için hangi iki durumda daha fazla ışığa ihtiyaç vardır.

4)      Bir örneği görüntülerken hangi objektifi kullanmalısın?

5)      Görüntülemeden önce ve sonra obje tablosu nerede olmalıdır?

6)      Kabine koymadan önce mikroskobun hangi parçasını çevirmek gerekir?

7)      Aydınlatmayı ayarlamak için mikroskobun hangi parçasını çevirmek gerekir?

8)      İnce ayar düğmesini ne zaman kullanmalısın?

9)      Hangi obje tablosuna güvenli bir şekilde yerleştirmek için gerekli prosedürler nelerdir?

10)   Lamı obje tablosuna güvenli bir şekilde yerleştirmek için gerekli prosedürler nelerdir?

11)   Depolama esnasında mikroskopları korumak için gerekli işlem sırası nelerdir?Mikroskobu Depolamaya Yönelik Kontrol Listesi    

Mikroskobu Depolamaya Yönelik Kontrol Listesi

  Evet

Hayır

1. Yuva çevrilerek uygun pozisyona getirildi mi? 

 

 

2. Obje tablosu tamamen aşağıya çevrildi mi?    

 

 

3. Mikroskop elektrik düğmesinden kapatıldı mı?

 

 

4. Elektrik kablosu fişten çekilip sarıldı mı?

 

 

5. Mikroskop, toz koruyucusu ile yeniden örtüldü mü?

 

 

6. Mikroskobu kabine taşımada her iki el de kullanıldı mı?

 

 

7. Ellerden biri mikroskobun kolunu kavramak için kullanıldı mı?    

 

 

8. Diğer el mikroskobu alttan desteklemek için kullanıldı mı?

 

 

9. Mikroskop belirlenen yere yerleştirildi mi?

 

 

Toplam:

 

 

 

Öğrenci :.........................................

Tarih     :.........................................

Deneme Sayısı  :.........................................

 

Kaynak: Her Yönüyle Öğretmen Olabilme / MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı / Dr.Halil İbrahim Yalın, Dr.Lowell Hedges, Dr. Servet Özdemir.