A

B

C

Ders planı dört soruyu cevaplar

Cevaplar dersin planlama ve öğretiminde 4 aşamaya yöneltir

Her aşamanın ders planı ve öğrenci merkezli öğretim yapmak için belirli bölümleri vardır

Soru 1:
Neredeyiz?

Hazırlık

*Mevcut durum
*Konu

*Problem, karar, ihtiyaç
*Bugün bana öğretmeye çalıştığın şeyi neden öğrenmeliyim

Soru 2:
Nereye gidiyoruz?

Anlatım

*Hedefler
*İlgi yaklaşımı
*Gerekli materyaller
*İçerik

*Motivasyon sürecini kullanın

Soru 3:
Oraya ulaşabilmek için ne gibi aşamalardan geçmeliyiz?

Uygulama

Öğrenciler "neden"e dayalı faktörleri
"Ne" "Nasıl"ı uygular ve kullanır

Öğretim yönteminin seçiminde dikkat edilecek faktörler
-Öğrenmenin oluşumu
-Öğretilecek şey
-Öğrenenlerin davranış şekli
Öğretmenlerin davranış şekli

Soru 4:

Ulaştığımızı nasıl anlayacağız?

Değerlendirme

*Yazılı
*Sözlü
*Uygulama performansı

-Fiziksel imkanlar
-Grubun büyüklüğü