Metot  

Başlıca Özellikleri

Avantajları

Dezavantajları           

Anlatma
(Taktir)

Bilgi verici

Bilginin toplanması,      
gereçlerin organizasyonu  

Öğrenciler  pasiftir

Soru cevap

Öğrenci veya öğretmenlerin soru sorması

Öğrencinin tepkisi

Formalite, korkutucu veya sıkıcı

Tartışma

a)Sokratik

b)Lider merkezli

c) Grup merkezli

Grup etkileşiminin en üst düzeyi

Öğrenci katılımı, ilgi, deneyimin kullanılması

Organizasyonun bozulması

Proje

Problemin işbirliği ile bir bütün olarak incelenmesi

Grup veya birey sorumluluğu, güncel deneyim, ilgi, başarı

Harcanan çaba

Laboratuvar

Materyallerle etkileşimde bulunma

İlk elden tecrübe, rehber eşliğinde uygulama, birden fazla duyuyla deneyim

Zaman alıcı

İşbaşında öğretim

Gözetim altında yaparak öğrenme

Pratik uygulama

Liderin deneyimiyle sınırlı

Gösterim ve görsel yardımlar

İşlemlerin öğretmen tarafından gösterimi

Sürecin görselleştirilmesi

Sınırlı katılım

Bireysel inceleme

a) Yönlendirilmemiş

b) yönlendirilmiş

Deneme ve yanılma

Doğrudan

Hareketsizliğin olmaması

Alıştırma

Uygulama

Tekrar yoluyla öğrenilenlerin pekiştirilmesi

Sıkıcı olabilir, fazla öğretim

Problem çözme

Karar verme

Keşfettirici, harekete yöneltici, demokratik beceriler geliştirmesi

Güncel bilgi kaynağı gerektirmesi

 

Kaynak: Her Yönüyle Öğretmen Olabilme / MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı / Dr.Halil İbrahim Yalın, Dr.Lowell Hedges, Dr. Servet Özdemir.