Bu yıl lise eğitimine başlayacak olan öğrencilerin önünde pek çok seçenek var. Öğrencilerin hangi lisede eğitimlerine devam edeceklerine karar vermeden önce lise türlerini tanımaları ve hangi amaçla kurulduklarını öğrenmeleri onların kişilik yapılarına ve becerilerine uygun tercihler yapmalarına yardımcı olacak. Uğur Dershaneleri uzmanları öğrenciler ve veliler için temel lise türleriyle ilgili bilgileri derledi.
- ÖZEL VE RESMİ FEN LİSELERİ:
Fen ve matematik alanlarında başarılı olan öğrencileri fen bilimleri ve matematik alanlarında yüksek öğretim programlarına hazırlamayı amaçlar. Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmelere ilgi duymalarını sağlamayı hedef alır. Ülkemizdeki bilim insanı açığını kapatmak misyonu üstlenir. Bu liselerde okuyan öğrenciler yeni teknolojiyi kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler olarak yetişmek üzere eğitim görür. Eğitim süresi 4 yıldır. Hazırlık sınıfı yoktur.
- ANADOLU LİSELERİ:
Türkiye'de toplam bin 10 Anadolu lisesi var. Bu okulların amacı öğrencilerin ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarıdır. Anadolu liseleri Türkiye'de yabancı dile hakim iyi yetişmiş bireylerin eksikliğinden doğmuştur. Bu yüzden öğrencilerin yabancı dili dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmeleri hadeflenir.
- ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ:
Bu liselerin ana amacı öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci yetiştirmektir. Öğrencilere; öğretmenlik mesleğini sevdirmek, mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmak, dünyadaki gelişmeleri, değişimleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak hedeflenmiştir. Bir yıllık hazırlık sınıfı üzerine en az üç yıl süreli normal öğretim yapılmaktadır.
- SOSYAL BİLİMLER LİSESİ:
Sözel anlamda başarılı, 'sosyal zekası yüksek' öğrencilerin eğitim - öğretim görmesi amaçlanır. Özellikle edebiyat ve sosyal bilimler alanında bilim insanlarının yetişmesi temel misyonudur. Bu liselerin edebiyat alanına yenilik ve canlılık getirmesi bekleniyor. Öğrencilere sosyal bilimler alanında bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil eğitimi verilmektedir.

FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ:
Mühendislik ve tıp alanlarında eğitim veren üniversitelere, alanlarıyla ilgili güncel bilgileri sürekli takip ederek bilgi ve yaratıcılıklarını hayata geçirebilme kabiliyetine sahip bireyler yetiştirmek üzere kurulan bir eğitim kurumudur. Programında, ülkemizde halen eğitim vermekte olan fen liselerinin müfredatındaki temel fizik, kimya, matematik ve biyoloji derslerinin yanı sıra, mühendislik fakültesinden verilen dersler de yer alır. Türkiye sadece bir tane fen ve teknoloji var. Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi SBS sonuçlarına göre tamamı burslu 24 öğrenci kabul ediyor. Öğrencilerin bursu eğitimin yanı sıra yurt, kitap, kıyafet, bilgisayar hatta cep harçlığını da karşılamakta. Okul, 2008'de tüm okul türleri içinde en yüksek taban puanla öğrenci alan okul oldu ve tüm öğrencilerini ilk 100'e girenler arasından seçti. Eğitim süresi bir yılı hazırlık olmak üzere toplam 5 yıldır. Eğitim İngilizce ağırlıklıdır.

ANADOLU TEKNİK LİSESİ:
Öğrencilere genel kültür derslerinin yanında endüstriyel teknik alanlarda mesleki formasyon dersleri de verilmektedir. Anadolu teknik liseleri öğrencileri hem meslek yaşamına hem de yüksek öğretim programlarına hazırlamaktadır.

ANADOLU MESLEK LİSELERİ:
Öğrencilere orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür kazandırmayı amaçlayan genel kültür derslerinin yanında öğrencileri iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan programlar uygulanmaktadır. Ayrıca ilgili meslek alanlarının gerektirdiği yabancı dil eğitimi de verilmektedir.

tablo.20110709003503.jpg

ÖĞRENCİ İSTANBUL'DA ANADOLU YAKASINDA ANADOLU LİSESİ TERCİH ETMEK İSTİYOR.
İlk tercihini Habire Yahşi Anadolu lisesinden yana kullanıyor. Yerleşme ihtimali yüksek olan tercihi 5 ya da 6. tercihidir. Ancak öğrenci ilk dört tercihinde yedek sayısını da göz önüne alarak kendi başarı sırasından daha yüksek okulları yazıyor. İlk dört tercihin toplam yedek sayısı 5.280 dir. Öğrenci ilk tercihlerinin hepsinde yedek olacaktır.

tablo1.20110709003618.jpg