"e-Başvuru Kılavuzunu" dikkatlice okuyup, belirtilen esaslar doğrultusunda başvurunuzu yapınız. Başvurunuzdaki eksiklik veya hatalar çocuğunuzun sınava girmesini dolayısıyla da geleceğini etkileyecektir. Ayrıca; bu eksiklik ve hatalardan dolayı, tüm sorumluluk sizde olduğu için hiçbir yasal hak talebinde de bulunamayacaksınız.

Başvuru işlemleri internet erişimi olan her yerden yapılabileceğinden okul müdürlükleri de başvuru işlemlerini takip edeceklerdir. Çocuğunuz özürlü ise, başvuru öncesi e- Okul sisteminde durumunun belirtilmiş olduğunu kontrol ettiriniz.
Okul müdürlüğü tarafından elektronik onaylama yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
Sınavla ilgili bilgilendirmeler, duyurular ve başvuru işlemleri internet üzerinden yapılacağından http://www.meb.gov.tr ile http://oges.meb. gov.tr adreslerini takip ediniz.
Sınav ve sınav sonrası işlemlere ilişkin esaslar "e- Başvuru Kılavuzu"nda yer aldığı için başvuru işleminizi yaptıktan sonra "e-Başvuru Kılavuzu" ve eklerini kayıt ve yerleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar saklayınız.
Herhangi bir nedenle Bakanlığımıza danışma veya dilekçe verme gereği duyarsanız "e- Başvuru Kılavuzu"nu yeniden dikkatlice inceleyiniz.
Bakanlığımıza vereceğiniz dilekçelerde öğrencinin T.C. kimlik numarası, açık adresi ve veli imzası olmalıdır. Aksi durumda dilekçenizle ilgili hiçbir işlem yapılmayacaktır.
Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına (PYBS) başvuracak öğrencilerden hangi belgelerin istendiğini ve başvuru takvimini okul panosundan duyurunuz.
PYBS' ye başvuracak öğrencilerin, başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarını, özellikle de kontenjan türüyle ilgili belgeye sahip olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz.
Kontenjanla ilgili belgesi olmayıp, başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin "diğer çocuk" kontenjanından başvurusunu yapınız.
Okulda kurulacak komisyon incelemesinden sonra başvuru şartlarını taşımayan veya koşulları taşıdığını belgelendiremeyen öğrencilerin başvurularını kabul etmeyiniz.
Başvuru şartlarını taşımadıkları halde sınava girerek kazanan öğrencilerin parasız yatılılık veya bursluluk kayıtlarını yapmayınız.
Başvuruda istenen; ailesinin maddi durumunu gösterir beyanname ve ekleri, öğretmen çocuğu, ailesinin oturduğu yerde okul olmayan çocuk ile 2828 sayılı veya 5395 sayılı Kanunlar kapsamında çocuk olduğuna dair belgelerin bir örneğini okul müdürlüğünüzde saklayınız (gerek duyulduğu takdirde Bakanlık tarafından istenecektir). Bu belgelerin asıllarını kayıt kabulde kullanılmak üzere öğrenci velisine veriniz.
Başvuran öğrencilerden özürlü olan varsa mutlaka Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Müdürlüklerine yönlendirerek ILSIS-RAM İşlemleri Modülüne kaydedilmesini sağlayınız.
Öğrencinin başvuruyla ilgili tüm işlemleri bitirdikten sonra kontrol ederek elektronik onaylama yapınız. Bir hata oluşması durumunda geriye dönük düzeltme yapılmayacağı gibi hakkınızda idari soruşturma açılacağından bu konuda dikkatli davranmanız gerekmektedir.