Bu kılavuz, Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesinde belirlenen Ortaöğretim Yerleştirme Puanına (OYP) göre 2009 yılı Polis Kolejine öğrenci alımına ait usul ve esaslar kapsamaktadır.
Polis Kolejlerine öğrenci alımı iki ayn a|amada yapılmaktadır.
I.Aşama:MEB tarafından yapılan Seviye Belirleme Sınavları sonunda hesaplanan Ortaöğretim Yerleştirme Puanına (OYP) göre Polis Kolejine Giriş Sınavına katılacak adayların belirlenmesi;
II. Aşama:Polis Kolejine Giriş Sınavıdır. Ortaöğretim Yerleştirme Puanına (OYP) göre belirlenen adayların katılacağı ve Ankara Polis Koleji Müdürlüğünce yapılacak olan sınavdır.
Polis Kolejine Giriş Sınavı; her yıl ağustos ayı içerisinde yapılan üç ayn asamali bir sınavdır. Polis Kolejine Giriş Sınavı aşamaları; mülakat, beden eğitimi ve yazılı (test) sınavlarından oluşmaktadır. Sınavlarda başarılı olup Kolejlere girmeye hak kazanan adaylar Ankara Polis Koleji Müdürlüğünde intibak eğitimine alınırlar ve bu süre içerisinde adaylara okulun denetimi ve gözetiminde tam teşekküllü devlet hastanelerinden Sağlık Kurulu Raporu aldırılır.
Polis Kolejine girmek isteyen öğrenciler 2009 yılı 8'inci sınıf SBS'ye girmek zorundadır. SBS için bankaya para yatıran öğrenciler öğrenim gördükleri okullardan 01-10 Nisan 2009 tarihleri arasında Polis Koleji için başvuruda bulunacaktır.
8'inci sınıf SBS; 06 Haziran 2009 Cumartesi günü saat 10.00'da tüm il merkezleri ile yurt dışında Lefkoşa, Trablus, Riyad, Medine, Aşgabat, Bakü, Bişkek ve Cidde'de gerçekleştirilecektir. Başvuru sayısının beklenenden fazla olması durumunda gerekli görülen bazı ilçe merkezlerinde de sınav yapılabilecektir.
Yurt dışından Polis Kolejine Giriş Sınavına girmek isteyen adaylar Polis Kolejine Giriş Yönetmeliğinin Yurtdışında Öğrenim Görenler başlıklı 22. maddesi hükümlerine göre; Yurtdışında öğrenim görenlerden, sınava girecek adayların öğrenim derecelerinin denkliği Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunca yapılır.
Başvurunun elektronik ortamda hatasız, eksiksiz, e-başvuru kılavuzuna uygun yapılması gerekmektedir. Bu konuda sorumluluk ilgili OKUL MÜDÜRLÜĞÜ ve ADAYIN VELİSİNE ait olacaktır.