SINIFLARA GÖRE 2009 PYBS TAKVİMİ
SINIF
SINAV ÜCRETİ
BAŞVURU İŞLEMLERİ
SINAV GIRIS BELGESİ
SINAV
SINAV SONUÇLARI
5,    9,    10 ve 11'inci sınıflar
23 Mart-03 Nisan 2009
23 Mart-03 Nisan 2009
20 Nisan 2009
03 Mayıs 2009
31 Temmuz 2009
6'ncı sınıf
02-20 Mart 2009
23 Mart- 03 Nisan 2009
01 Haziran 2009
13 Haziran 2009
31 Temmuz 2009
7'nci sınıf
02-20 Mart 2009
23 Mart- 03 Nisan 2009
25 Mayıs 2009
07 Haziran 2009
31 Temmuz 2009
8'inci sınıf
02-20 Mart 2009
23 Mart- 03 Nisan 2009
25 Mayıs 2009
06 Haziran 2009
31 Temmuz 2009