a.   Okulunda kayıtlı öğrencilerin e-Okul sisteminden bilgilerinin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol ve takip etmek,
b.   Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına başvurmak isteyen öğrenciler ile velilere başvuru ve tercih işlemleriyle ilgili rehberlik etmek, başvuru şartlarını taşıdığı halde başvuru yapmayanları uyarmak, başvuruda istenen belgeleri ve başvuru takvimini okul
panosunda duyurmak,
c.   "PYBS e-Başvuru Kılavuzu"nun, http://www.meb.gov.trveya http://oges.meb.gov.tr adreslerinden çıktısını alarak isteyen öğrencilere dağıtmak,
d.   Okulunda sınava katılmak isteyen özürlü öğrenci varsa, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine yönlendirerek, özür bilgilerinin ILSIS-RAM İşlemleri Modülüne işlenmesini sağlamak, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına başvuracak öğrencilerin, başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarını, özellikle de kontenjan türüyle ilgili belgeye sahip olup olmadıklarını okulda kurulan komisyon tarafından kontrol etmek,
e.   Öğrencinin başvurusunu elektronik ortamda onaylamak ve başvurunun 2 (iki) adet çıktısını alarak veliye inceletip imzalatmak ve mühürleyerek 1 (bir) tanesini veliye teslim etmek, diğerini okul müdürlüğünde saklamak,
f.    Okulun internet bağlantısı olmaması veya herhangi bir aksaklık nedeniyle başvuru onayının yapılamaması durumunda gerekli tedbirleri alarak başka bir okul veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün internet erişim imkânlarını kullanarak öğrenci başvurularını onaylamak,
g.   Sınav giriş belgesini internet üzerinden alarak onaylayıp öğrenciye teslim etmek. Sınav giriş belgesini kaybeden öğrencilere belgenin yenisini çıkarıp onaylayarak vermek,
h.   Bursluluk sınavını kazanan ve kabul edilen öğrencilerin bursluluğa kayıt işlemlerini "e-burs modülü" üzerinden yapmak.