a.Okulda kayıtlı olan öğrencilere ait bilgileri, e-Okul sistemindeki bilgilerle karşılaştırmak; doğruluğunu ve güncelliğini kontrol ve takip etmek.
b. SBS’ye başvurmak isteyen öğrenciler ile velilerini bilgilendirmek, başvuru tarihleri arasında öğrencilere başvuru yapmaları konusunda rehberlik etmek.
c. SBS e-Başvuru Kılavuzunu http://www.meb.gov.tr ilehttp://oges.meb.gov.tr adreslerinden alarak isteyen öğrencilere dağıtmak.
d. SBS’ ye katılacak 6’ncı, 7’nci veya 8’inci sınıf öğrencilerinden PYBS’ ye katılmak isteyen ve başvuru şartlarını taşıyan öğrencilere rehberlik etmek, başvuru işlemlerini yapmak ve okulda kurulan komisyon tarafından belgelerini kontrol etmek.
e. Polis Kolejine başvuru yapmak isteyen öğrencilerden şartları uyanların başvurusunu
http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.trveya https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinden yapmak.
f. Polis Koleji başvuru belgesinin aslını okulda saklamak, bir örneğini öğrencinin velisine imza karşılığı vermek.
g. Fotoğraflı sınav giriş belgesini internetten alarak onaylayıp öğrenciye teslim etmek. Sınav giriş belgesini kaybeden öğrencilere belgenin yenisini onaylayarak vermek.
Öğrenci velisinin istemesi halinde sınav sonuç belgesini internetten almak, onaylayıp, mühürleyerek imza karşılığı öğrenciye vermek.
i. Okulunda sınav hizmeti alması gereken özürlü öğrenci varsa, öğrenciyi okulun bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne yönlendirerek özür bilgilerinin MEBBİS-RAM Modülüne işlenmesini takip etmek.


j. Görme, İşitme, Zihinsel ve Ortopedik Özürlüler İlköğretim Okulları ile Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında (YİBO) öğrenim gören özürlü öğrenciye ait özür belgesini başvuru tarihleri arasında RAM’a topluca göndermek.
k. İşitme özrü olan öğrencinin sınavda yabancı dil testinden muafiyetine ilişkin başvurusu varsa, bu durumu e-Okul sistemine işlemek.
l. Öğrenci 2(iki) yabancı dili zorunlu eğitim olarak alıyor ise velinin sınavda talep ettiği dili e-Okul sistemine işlemek.
m. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren öğrencilerin başvuru işlemlerini e-Okul sistemi üzerinden takip etmek.
n. Okulun Internet bağlantısı olmaması veya herhangi bir aksaklık nedeniyle başvuru onayının yapılamaması durumunda gerekli tedbirleri alarak başka bir okul veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün internet erişim imkânlarını kullanarak öğrencilerle ilgili işlemleri takip etmek.