İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri,

a)    e-Okul sistemi-MEM İşlemleri bölümünde yer alan raporlardan okul müdürlüklerince yapılan başvuruları izlemek.
b)    Başvuruların, süresi içinde okullarda yapılması ve onaylanmasıyla ilgili tedbirleri almak.
c)     Başvuruların onaylanması işlemlerini, süresi içinde yapmayan okul müdürlerini uyarmak.
d)    Sınava girecek özürlü öğrencilerin sınav hizmeti ile ilgili bilgilerinin Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde, ILSIS-RAM İşlemleri Modülünde öncelikle işlem görmesini sağlamak.