2009-ÖSYS’de Merkezi Yerleştirme için tercih yapmak isteyen adayların yapacakları işlemler aşağıda sıralanmaktadır:
a) 2009-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun edinilmesi: 2009-ÖSYS’de tercih yapma hakkı olan ve tercih yapmak isteyen adayların ilk olarak 2009-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu edinmeleri gerekir. İçerisinde Tercih Formu da bulunan 2009-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu Başvuru Merkezlerinden ücreti karşılığında edinilebilir. Ortaöğretim Kurumu (Okulu) Müdürlükleri, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ve ÖSYM Büroları ÖSYS’de Başvuru Merkezi olarak görev yapacaklardır. Ancak aynı adreste birden çok ortaöğretim okulunun bulunduğu durumlarda, bu okulların hepsine hizmet veren bir Başvuru Merkezi bulunmaktadır. 2009-ÖSYS
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, aday ya da bir yakını tarafından herhangi bir Başvuru Merkezinden temin edinilebilir. Ayrıca Kılavuz ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinde de görülebilir.
b) Tercih işleminin nasıl yapılacağının belirlenmesi: 2009-ÖSYS Tercih Bildirimi (Bakınız Çizim 1):
- Başvuru Merkezlerine başvurularak,
- T.C. Kimlik numarası ve ÖSYS şifresi ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılabilir.
Açıklanan yöntemler dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Internet kullanımında deneyimi bulunmayan veya yanlış yapmaktan çekinen adayların tercih bildirimini Başvuru
Merkezi aracılığıyla yapmalarında yarar olabilir. Tercihlerini internet üzerinden bireysel olarak yapacak adayların sorumluluğu kendilerinde olacaktır.
c) Tercih için randevu alınması: Tercihini Başvuru Merkezi aracılığıyla yapacak adayların, tercih işlemini yaptıracağı Başvuru Merkezinden randevu alması zorunludur. Randevu, kılavuzun edinildiği gün aday ya da bir yakını tarafından alınabileceği gibi daha sonraki bir gün de alınabilir.
d) Tercih Formunun doldurulması: Adayların bu kılavuzu inceleyip yapacakları tercihleri ve sıralarını belirledikten sonra Tercih Formunu doldurmaları gerekir (Bakınız 2.TERCİH FORMU İLE İLGİLİ BİLGİLER).
e) Tercih bildiriminin sonuçlandırılması: Adaylar randevu aldıkları gün ve saatte Başvuru Merkezine bizzat giderek ya da tercihlerini internet üzerinden göndererek tercih bildirimini (Bakınız Çizim 1) tamamlayacaklardır.
* : İnternet kullanımında deneyimli olmayan veya yanlış yapmaktan çekinen adayların tercih bildirimini Başvuru Merkezi aracılığıyla yapmalarında yarar olabilir. Tercihlerin Internet üzerinden aday tarafından gönderilmesi durumunda yapılabilecek yanlışların sorumluluğu adaya ait olacaktır.