Genel Yetenek

 

1)  Türkçe   % 50 

a)          Sözcük bilgisi  %5               

b)          Dil bilgisi  %10         

c)          Anlatım özellikleri  %

d)          Okuduğunu anlama  %30     

  2)  Matematik   %50   

a)          Sayılarla işlem yapma  %10  

b)          Matematiksel ilişkilerden yararlanma  %10

c)          Problem çözme  %20

d)          Tablo, grafik okuma ve yorumlama  %5  

e)          Temel geometri bilgilerinden yararlanma  %5

 

Genel Kültür

 

1)  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi    % 40 

a)          III. Selim'den itibaren Türk inkılâbını hazırlayan etkenler  %5        

b)          Ulusal Kurtuluş Savaşı  %10       

c)          Atatürk ilke ve inkılâpları  %15          

d)          Atatürk dönemi: iç olaylar ve dış politika  %10                

2)  Türkiye Coğrafyası   %30 

a)          Türkiye'nin fiziki özellikleri  %5        

b)          Türkiye'nin beşeri özellikleri  %5        

c)          Türkiye'nin ekonomik özellikleri  %20  

3)  Temel Yurttaşlık Bilgisi   %15

a) Hukuk başlangıcı ve genel kamu hukuku, devletler umumi ve özel hukuku  %5      

b) Anayasa  %5

c)  İdare %5  

4)  Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular    %5

5)  Türk Kültür ve Medeniyetleri   %10      

a)          Selçuklular ve önceki dönem  %5

b)          Osmanlılar dönemi  %5

 

Yabancı Dil

Almanca, Fransızca, İngilizce         

1)      Sözcük Bilgisi    %10 

2)      Dil Bilgisi    %20 

3)      Çeviri    %20

4)      Okuduğunu Anlama    %50

                   

Eğitim Bilimleri

1) Eğitim Psikolojisi    %50

     a)  Gelişim psikolojisi  %10            

     b)  Öğrenme psikolojisi  %25           

     c)  Ölçme ve değerlendirme  %15   

2)  Program Geliştirme ve Öğretim   %35

a)          Program geliştirme %10

b)          Öğretim metotları %25

3)   Rehberlik     %15

 

Hukuk

1)      Anayasa Hukuku    %10 

2)      İdare Hukuku ve İdari Yargı    %15 

3)      Ceza Hukuku    %15 

4)      Medeni Hukuk    %15   

5)      Borçlar Hukuku    %15

6)      Ticaret Hukuku    %15            

7)      İcra ve İflas Hukuku    %15

 

İktisat

1)      İktisadi Doktrinler Tarihi    %5 

2)      Mikro İktisat   %30 

3)      Makro İktisat    %30 

4)      Para-Banka-Kredi    %20

5)      Uluslararası İktisat  %5

6)      Kalkınma-Büyüme   %5

7)      Türkiye Ekonomisi    %5

 

İşletme

1)      Temel Kavramlar    %10 

2)      İşletme Yönetimi    %25 

3)      Üretim Yönetimi    %25

4)      Pazarlama Yönetimi    %20

5)      Finansal Yönetim    %20    

 

Maliye

1)      Maliye Teorisi    %10 

2)      Kamu Gelirleri    %15 

3)      Kamu Giderleri    %15 

4)      Kamu Borçları  %15

5)      Bütçe    %15

6)      Vergi Hukuku    %15

7)      Maliye Politikası  %15

 

Muhasebe

1)      Genel Muhasebe %70 

2)      Mali Tablolar Analizi   %15 

3)      Ticari Aritmetik %10

4)      İhtisas Muhasebesi  %5

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

1)      İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku %45 

a)      İş hukuku  %20   

b)      Sosyal güvenlik hukuku  %25   

2)      Çalışma Ekonomisi  %45

3)      Yönetim ve Çalışma Psikolojisi  %5

4)      Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi %5

&nb