1)     2006 Kamu Personel Seçme Sınavı/2 (2006-KPSS/2),  18.03.2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile (Resmi Gazete: 03.05.2002 tarihli ve 24744 sayılı)   yürürlüğe konulan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" (Bundan sonra Yönetmelik olarak anılacaktır.)  ve bu Yönetmelik uyarınca Devlet Personel Başkanlığı ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan 03.05.2002 tarihli "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile ilgili Usul ve Esaslar" hükümlerine göre düzenlenmiştir.

2)            Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a.              A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık,  başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b.              B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları,   il özel idareleri ve belediyeler,   il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

3)            Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Askeri Adalet Teftiş Kurulları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 1. maddesinin 3. fıkrasında sayılanlar ile Devlet Senfoni Orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçıları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

4)            2006-KPSS/2 ortaöğretim okullarından veya önlisans programlarından (lise, meslek lisesi, iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir (Bk. 2.1).

5)            Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunludur. 2004-KPSS sonuçlarının geçerlilik süresi iki yıl uzatılmış olduğundan, 2004-KPSS'ye girerek geçerli bir KPSS puanı elde etmiş olanların 2006-KPSS/2'ye girme zorunluluğu yoktur. Ancak, bu durumdaki adaylar isterlerse puanlarını yükseltmek için 2006-KPSS/2'ye girebilirler.

KPSS puanlarını yükseltmek isteyenler ile geçerli KPSS puanı bulunmayan adaylar bu Kılavuzda belirlenen kurallara göre 2006-KPSS/2'ye başvurabileceklerdir.

6)            B Grubu Kadrolar için yapılacak yerleştirmelerde adayların geçerliliğini korumakta olan ilgili sınav puanlarından yüksek olanı kullanılacaktır.

7)            Kamu kurum ve kuruluşlarının 2006 yılı içinde açıktan atama izni alınmış B Grubu boş kadroları ve pozisyonları bu Kılavuzda yer almamaktadır. Bu kadrolar, 2006-KPSS/1 ve 2006-KPSS/2 sonuçları belli olduktan sonra ÖSYM'nin hazırlayacağı Tercih Kılavuzunda yer alacaktır.  B Grubu Kadrolara yerleştirme,  kadro sayısı,  adayların tercihleri ve ilgili puanları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından gerçekleştirilecektir.

8)            Yönetmelik kapsamına girmeyen yurtiçindeki ve yurtdışındaki kurum ve kuruluşlar,  istedikleri takdirde, bu sınavın sonuçlarını amaçları doğrultusunda kullanabilirler.

9)            2006-KPSS/2 sonuçları sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.

10)     2006-KPSS/2, 17 Eylül 2006 tarihinde bir oturumda,  81 il merkezi, 69 ilçe merkezi ve Lefkoşa'da yapılacaktır.

11)     Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak,  cevaplar cevap kâğıtlarına işaretlenecek,   cevap kağıtları ÖSYM'de optik

Bu yazıyı paylaşın:

Bu yazıya hiç yorum yapılmadı, İlk yorumu yapan siz olun!

Yorumu Gönder
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan Rehberlik Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.